BIPCzwartek, 01.6.2023

Przyszłość to OZE

Przyszłość to OZE

„Odnawialne źródła energii - fotowoltaika przyszłością energetyki”, to temat szkolenia zorganizowanego 28 maja w gnieźnieńskim Starostwie Powiatowym, we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - oddział Gniezno.

Propagowanie odnawialnych źródeł energii traktowane jest obecnie, jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na polskim rynku wynika z jednej strony z wymogów UE, z drugiej wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

W swoim wykładzie, na szczególne zalety stosowania instalacji fotowoltaicznych oraz ich znaczenie w kontekście rozwoju sektora energetycznego, uwagę uczestników zwrócił dr inż. Radosław Szczerbowski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. W dalszej części omówione zostały ponadto źródła finansowania OZE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także praktyczne przykłady wykorzystania ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

W cieszącym się dużym zainteresowaniem spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy, osoby związane z branżą budowlaną i elektryczną, architekci, uczniowie oraz studenci gnieźnieńskich szkół i uczelni wyższych.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki