BIPPiątek, 07.8.2020

Przedsiębiorco czy wiesz jak gospodarować odpadami?

Przedsiębiorco czy wiesz jak gospodarować odpadami?

Podstawowe obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarowania odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska czy zbiorcze zestawienie danych o  rodzajach i ilości odpadów to główne tematy spotkania informacyjnego adresowanego do przedsiębiorców powiatu gnieźnieńskiego, które odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 10.00 w gnieźnieńskim Starostwie Powiatowym.

Zmieniające się przepisy ustawy o odpadach obligują pomioty korzystające ze środowiska, do dokonania wpisu do rejestru stanowiącego integralną cześć bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz do dostosowania do obowiązujących przepisów posiadanych zezwoleń i pozwoleń najpóźniej do dnia 5 marca 2020 r.

Spotkanie jest kolejnym z działań podjętych przez lokalny samorząd w tematyce utylizacji odpadów poprodukcyjnych, z którymi od kilku miesięcy borykają się przedsiębiorcy. Po wystosowaniu przez Starostę Gnieźnieńskiego pisma do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz opracowaniu przez URBIS Sp. z o.o. zestawienia zawierającego dane kilkudziesięciu podmiotów przyjmujących odpady poprodukcyjne, zdecydowano o organizacji spotkania dotyczącego tematyki uregulowań prawnych oraz obowiązków podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie korzystania ze środowiska. Poza aspektami prawno-finansowymi, podczas konferencji omówione zostaną również wymogi ochrony przeciwpożarowej, w przypadku gospodarowania odpadami.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, proszone są o zgłoszenie uczestnictwa pod nr telefonu 61 424 07 48 lub na adres e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl, najpóźniej do dnia 27 września 2019 r.

Organizatorami spotkania są Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa Oddział Gniezno, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Przypomnijmy, restrykcyjne przepisy odnośnie czystości i porządku w gminach, wpłynęły na fakt, iż od kwietnia 2019 roku, spółka Urbis podjęła drastyczne działania w zakresie kontroli odpadów dostarczanych do zakładu. W związku ze znacznym przekroczeniem ustalonych limitów, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie podjął decyzję o przyjmowaniu tylko i wyłącznie odpadów komunalnych. W efekcie lokalni przedsiębiorcy oraz producenci rolni, odnotowują intensywnie wzrastające koszty utylizacji odpadów poprodukcyjnych, co już przekłada się na wzrost kosztów, a docelowo doprowadzić może do obniżenia poziomu konkurencyjności oferowanych produktów.

Program spotkania:

 9.30 - 10.00 - rejestracja uczestników;
10.00 - 10.15 - powitanie oraz wprowadzenie w tematykę konferencji;
10.15 - 12.15 - I część spotkania:

Opłaty za korzystanie ze środowiska - Przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  • Ekopłatnik – zasady korzystania z programu;
  • Opłata produktowa;
  • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów – zasady wypełniania, podstawowe błędy popełniania podczas wypełniania formularza;
  • Wpis do rejestru, aktualizacja, wykreślenie (BDO).

12.15 - 12. 45 - przerwa kawowa;  
12.45 - 13. 45 - II część spotkania:

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przypadku gospodarowania odpadami
- Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa pod nr telefonu 61 424 07 48 lub na adres e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl najpóźniej do 27 września 2019 r.

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych