BIPCzwartek, 01.6.2023

Przedsiębiorcy rozmawiali o ergonomii w firmach

Przedsiębiorcy rozmawiali o ergonomii w firmach

Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomia stanowisk pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie czy uwarunkowania prawne środowiska pracy to tylko wybrane zagadnienia omówione podczas konferencji naukowej, która odbyła się 23 września w gnieźnieńskim starostwie powiatowym.

Organizatorami spotkania przebiegającego pod hasłem „Zdrowie, Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem” było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową oddział w Gnieźnie, Cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Państwową Inspekcją Pracy oraz Politechniką Poznańską.

Konferencję, w której udział wzięli lokalni przedsiębiorcy, zainaugurował wykład prof. dra hab. inż. Edwina Tytyka - kierownika katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej, członka - założyciela Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. W dalszej części spotkania swoje prezentacje przedstawili ponadto: Małgorzata Felisiak i Piotr Kończal z firmy Bridgestone Poznań, Ewa Groblewska – Starszy Inspektor Pracy, Sylwia Pawlak z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie oraz Damian Kluczyński.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Piotr Gruszczyński Starosta Gnieźnieński,  prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk - kierownik Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej, Włodzimierz Bobkiewicz Przewodniczący Rady WiPH oddział w Gnieźnie oraz Stefan Pokładecki Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki