BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Złóż wniosek o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Złóż wniosek o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria: uczą się lub studiują w trybie dziennym, uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,21 (uczniowie) oraz 4,01 słuchacze i studenci, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego, w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia.

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wydział Edukacji i Sportu, 2 piętro, pokój 2.27.

Termin składania wniosków:

  • do 25 września uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
  • do 20 października studenci/słuchacze, którzy w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyli 28 roku życia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod numerem telefonu: (61) 424-07-49.

Regulamin i wnioski do wypełnienia oraz wydruku wraz z instrukcją dostępne są na stronie internetowej UMWW

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki