BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Raport o rozwoju i stanie oświaty, kultury i sportu w Powiecie Gnieźnieńskim w mijającej kadencji.
  8. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Dostosowanie profilu i jakości kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
  9. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obliczu zbliżającego się lata i związanego z tym zwiększonego zagrożenia pożarowego.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie;r.
    b. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "DROGA DO DOMU";
    c. w sprawie: nadania statutu Domu Dziecka w Gnieźnie;
    d. w sprawie: nadania statutu Świetlicy Środowiskowej "DZIECI Z CHMUR" w Gnieźnie;
    e. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
    f. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013;
    g. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/308/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2006r. w sprawie rozwiązania Zespołów Szkół Specjalnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych;
    h. w sprawie: wydelegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
    i. w sprawie: ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie;
    j. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/286/2006 dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynku socjalno - biurowego Powiatowego Zarządu Dróg oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich Gniezno, ul. Reymonta 32 - z likwidacją kotłowni węglowej i wybudowaniem kotłowni opalanej gazem ziemnym GZ-35;
    k. w sprawie: zmiany kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją systemu ogrzewania oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie, przy ul. Cieszkowskiego 17;
    l. w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
    m. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gniezno na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Gnieźnie;
    n. w sprawie: przebudowy ulicy Wschodniej w Gnieźnie - droga powiatowa nr 2289P;
    o. w sprawie: budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2169P w Trzemesznie;
    p. w sprawie: budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2215P w miejscowości Piekary;
    q. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz na zaciągnięcie kredytu bankowego;
    r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Wolne głosy i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński
   drukuj:
   udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki