BIPPoniedziałek, 19.4.2021

Podatek VAT w rolnictwie bez tajemnic

Podatek VAT w rolnictwie bez tajemnic

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zorganizowało szkolenie dla rolników, dotyczące najnowszych zmian w przepisach prawa o podatku VAT w działalności rolniczej.

Zakres szkolenia przeprowadzonego 14 listopada, obejmował głównie tematykę naliczania i należności z tytułu podatku VAT, prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz zakupu, a także zasad rozliczania podatku. Szczególną uwagę zwrócono na nowy sposób zapłaty należności za fakturę, polegający na rozdzieleniu płatności na wartość netto i podatek VAT oraz przelaniu należnych kwot na osobne rachunki w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Rozmawiano ponadto o korzyściach płynących z tego rozwiązania, w tym między innymi możliwości zwrotu podatku na rachunek VAT w terminie przyspieszonym tj. 25 dni od złożenia deklaracji.

Spotkanie poprowadził Michał Kałuża, specjalista ds. rachunkowości oraz podatku VAT w rolnictwie, wieloletni konsultant i szkoleniowiec Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Krakowie.

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych