BIPSobota, 03.6.2023

Edukacja dla Europy, czyli ERASMUS+ w ZSP nr 3

Edukacja dla Europy, czyli ERASMUS+ w ZSP nr 3

W ramach programu ERASMUS+, kilkunastu nauczycieli z Litwy, Portugalii, Hiszpanii, Grecji i Cypru zapoznaje się z funkcjonującym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  projektem tutoringu wychowawczego. 21 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, odbyło się spotkanie Starosty Gnieźnieńskiego oraz dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu z uczestnikami międzynarodowej wymiany.

Koordynatorem projektu pn. ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości drogą ich osobistego rozwoju” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. W ramach przedsięwzięcia od 18 listopada, nauczyciele szkół średnich z Grecji, Portugalii, Cypru, Litwy, Hiszpanii oraz z Polski uczestniczą w pierwszym z serii sześciu zaplanowanych działań, które dotyczy wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i uczenia się, w tym przede wszystkim rozwoju kompetencji kluczowych. W spotkaniu na terenie powiatu gnieźnieńskiego uczestniczy łącznie 11 osób.

Głównym celem wspólnego projektu jest wypracowanie najlepszych narzędzi i metod pracy w obszarze rozwoju kompetencji społecznych (w którym diagnozuje się przede wszystkim brak wiary we własne możliwości, niską umiejętność pracy w zespole oraz brak umiejętności autoprezentacji),  nauczania przedmiotów ścisłych (gdzie częstym problemem jest między innymi słabo rozwinięte myślenie kreatywne, niskie umiejętności matematyczne i informatyczne), a także języków obcych i zauważalne w tym zakresie trudności uczniów z wyrażaniem swoich myśli i opinii w języku obcym oraz ojczystym. Poza pojawiającymi się trudnościami edukacyjnymi, każda szkoła partnerska wskazała w projekcie metody, narzędzia oraz programy edukacyjno-wychowawcze, które funkcjonują w ich placówkach i przyczyniają się do poprawy jakości procesu kształcenia.

Wypracowane rozwiązania mają być wdrażane wśród społeczności partnerskich szkół oraz szkół danego regionu. Produktami działań projektowych mają być między innymi filmy instruktażowe i materiały edukacyjne.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki