BIPCzwartek, 08.6.2023

Starosta Gnieźnieński nagradza najlepszych uczniów

Starosta Gnieźnieński nagradza najlepszych uczniów

25 stypendiów przedmiotowych, 3 stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, 1 stypendium artystyczne oraz 6 nagród za wybitne osiągnięcia odebrali uczniowie liceów ogólnokształcących z rąk starosty Piotra Gruszczyńskiego. 26 listopada w auli I LO w Gnieźnie odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań, podczas których uroczyście wręczane są stypendia Starosty Gnieźnieńskiego.

W bieżącym roku Starosta Gnieźnieński wręczy stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów ogólnokształcących, osiągających najlepsze wyniki w nauce, a także stypendia dla uczniów szkół zawodowych osiągających najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych w danym kierunku kształcenia. Ponadto podopieczni specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii otrzymają stypendia naukowo-socjalne doceniające szczególne zaangażowanie w życie szkoły, postępy w nauce czy działalność społeczną.

Przyznane zostały również stypendia Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego ujęte w „Programie wspierania edukacji uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. W ramach programu stypendium przyznano Michałowi Flakowskiemu z I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Gnieźnie.

Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów poszczególnych szkół, Starosta Gnieźnieński przyznaje ponadto jednorazowe nagrody uczniom jednostek prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za wybitne osiągniecia uzyskane w roku szkolnym, które otrzymali: Nikodem Wejerowski, Jagoda Białek, Jacek Bilarzewski, Angelika Bosacka, Kacper Uciński oraz Michał Filipiak.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki