BIPPiątek, 09.6.2023

Bogactwo przyrody w obiektywie aparatu

Bogactwo przyrody w obiektywie aparatu

Fotografie Bartłomieja Degórskiego, Julii Hartwich oraz Aleksandry Banaszak otrzymały najwyższą ocenę jury konkursu „Bogactwa przyrody Powiatu Gnieźnieńskiego”, który uroczyście podsumowano w obecności starosty Piotra Gruszczyńskiego 29 listopada w Starostwie Powiatowym.

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także studentów uczelni wyższych, których zainteresowania dotyczą fotografii. Głównym zadaniem postawionym przez organizatorów przed uczestnikami było uchwycenie w obiektywie aparatu lokalnego bogactwa przyrody, piękna krajobrazu lub niezwykłych scen ze świata roślin i zwierząt. Do konkursu zgłoszono łącznie 60 prac. Komisja obradująca z udziałem eksperta - uznanego fotografika - Waldemara Stube, zdecydowała, iż pierwsze miejsce w konkursie zajął Bartłomiej Degórski z I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, drugie Julia Hartwich z II Liceum Ogólnokształcącego, a trzecie Aleksandra Banaszak z III LO. Wyróżnienia otrzymali ponadto: Karina Graczyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Mateusz Łucjan z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie.

Konkurs fotograficzny „Bogactwa przyrody Powiatu Gnieźnieńskiego” został zorganizowany w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Ekologicznie znaczy logicznie - konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.

Warto zaznaczyć, iż był to już ostatni w tym roku powiatowy projekt ekologiczny, dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, dzięki któremu odbyły się między innymi: akcje sadzenia drzew, Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne Eko-rajd, konkurs Ekolider, akcja sprzątania świata, Powiatowy Konkurs Ekologiczny z wiedzy ekologicznej, Młodzieżowe Forum Ekologiczne, Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Ekoludek”, Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” oraz akcja „Ile odzysku, tyle zysku” i Eko-konkurs.

Duże zainteresowanie mieszkańców oraz jednostek oświatowych imprezami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną stanowi dla powiatowego samorządu sygnał o dużym zapotrzebowaniu na tego typu przedsięwzięcia, a tym samym kolejny pozytywny impuls do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości ekologicznej i przyrodniczej.

Więcej ekologicznych wiadomości na: www.wfosgw.poznan.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki