BIPNiedziela, 04.6.2023

Obraz dla Starosty Gnieźnieńskiego

Chcąc wyrazić wdzięczność, Zarząd Koła postanowił wręczyć na ręce Pana Jacka Kowalskiego - Starosty Gnieźnieńskiego, kopię obrazu "First Kill", pędzla amerykańskiego artysty malarza balistyki Roya Grinnella wraz z certyfikatem jego autentyczności.

Szkic ataku Gnysia na niemieckie bombowce wykonał James F. Lanzdale podczas prezentacji wystawy "Poland Invedet" na lotniskowcu Intrepid Muzeum w Nowym Jorku w sierpniu 1989 roku (...).

Warto nadmienić, iż W. Gnyś podczas wizyty w Polsce w 1998 roku w ogrodach Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie przekazał taki sam obraz Prezydentowi RP Panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.

Przypomnijmy, iż w miesiącu kwietniu 2006 r. Zarząd Koła przy WKU Gniezno zorganizował uroczystość wmurowania w Kościele Garnizonowym w Gnieźnie "Tablicy Pojednania", którą poświęcił kś. Kapelan ppłk dr Leonard N. Sadowski.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Pan dr Reinchard Schweppe wraz z gen dyw. rez. Adamem Rębaczem - prezesem Zarządu Głównego ZBŻZiORWP w Warszawie.

Katarzyna Jędrzejczak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki