BIPNiedziela, 11.6.2023

CKZIU w Gnieźnie ma własny prąd ze słońca

CKZIU w Gnieźnie ma własny prąd ze słońca

Od stycznia bieżącego roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie zaczęło produkować na własne potrzeby prąd elektryczny z energii słonecznej. Jest to możliwe dzięki oddanej do użytku instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 39 kWp (122 panele fotowoltaiczne o mocy 320 W). Dzięki podpisanej umowie z dostawcą energii, sieć energetyczna stanowić będzie dla tej małej elektrowni magazyn energii. Rozliczenie odbywać się będzie w trybie rocznym, co oznacza, że energia wyprodukowana w okresie wakacji będzie mogła być wykorzystana w okresach np. zimowych. Jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne i ekologiczne. Pracująca instalacja fotowoltaiczna nie emituje hałasu ani żadnych zanieczyszczeń gazowych. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej to 32 000 kWh/rok.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zakończyło ostatni etap prac termomodernizacyjnych w obiektach CKZiU (wcześniej CKP). Prace te realizowane były od 2016 roku w ramach projektu o nazwie „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”. Wartość całkowita inwestycji to 2.261.392 zł na którą uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.849.819 zł. Wkład własny Powiatu Gnieźnieńskiego (w tym koszty niekwalifikowane) to 411.573 zł. Całość zadania poza instalacją fotowoltaiczną obejmowała: docieplenie dachów i stropu piwnicznego (3525 m2), docieplenie ścian (1965 m2), wymiana  instalacji CO (w tym likwidacja kotłowni węglowej), wymiana instalacji CWU (w tym montaż pompy ciepła do produkcji  ciepłej wody użytkowej), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędną, modernizacja systemu wentylacji budynku oraz montaż nowoczesnych świetlików dachowych w części warsztatowej obiektu.

Spodziewane rezultaty (zgodne z audytem energetycznym) to obniżenie energochłonności obiektu w stosunku do pierwotnej konstrukcji budynku o ok. 70%, w tym redukcja emisji gazów cieplarnianych o 131 ton CO2/rok. Projekt termomodernizacji obiektów CKZiU jest komplementarny z innymi realizowanymi tam inwestycjami obejmującymi między innymi przeprowadzony remont budowlany oraz zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego stanowiącego bazę dydaktyczną do kształcenia technicznego i zawodowego w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy. Na wszystkie inwestycje uzyskano dofinansowanie z funduszy UE i jest to jedna z najbardziej nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki