BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Powiat Gnieźnieński kontynuuje coroczną akcję likwidacji azbestu. Dofinansowanie dla mieszkańców powiatu wynosi 100% i dotyczy rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów, czyli w praktyce ich wywiezienia na składowisko. Procedura przyznania środków jest bardzo prosta. Zainteresowane osoby składają wniosek do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędu gminy. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej starostwa powiatowego: www.powiat-gniezno.pl, w zakładce „Dla Mieszkańca” oraz w urzędach gmin. Do wniosku winien być dołączony tytuł prawny do znajdującej się na terenie powiatu nieruchomości lub jej części. Wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych zobowiązani są ponadto do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

Termin przyjmowania wniosków na finansowanie ustala indywidualnie każda gmina, jednak nie może być on dłuższy niż do 20 września 2020 r. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków. Akcja usuwania azbestu potrwa do 30 listopada 2020 r. 

W 2020 roku kwota dofinansowania przedsięwzięcia z WFOŚiGW wynosi 631tys. zł brutto. W budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego zarezerwowano na ten cel kwotę 80 tys. zł. Udział gmin wynosi łącznie 264 tys. zł. Wykonawcą usługi jest AM TRANS PROGRES Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach. Warto odnotować, iż obecnie koszt demontażu i unieszkodliwienia 1 tony azbestu wynosi 420 zł.

Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego usunięto ponad 6,5 tys. ton  azbestu z blisko 3 tys. nieruchomości. Pomimo, że obowiązek usunięcia azbestu przypada na rok 2032, pamiętać należy, że jest on odpadem niebezpiecznym, który przy mechanicznym uszkodzeniu może być szkodliwy dla zdrowia, dlatego nie należy zwlekać z decyzją o jego likwidacji.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna
i gmin powiatu gnieźnieńskiego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki