BIPPiątek, 09.6.2023

Dobre wieści z gnieźnieńskiego szpitala

Dobre wieści z gnieźnieńskiego szpitala

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz dyrekcja Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, poinformowali o nowych rozwiązaniach, wprowadzonych przez szpital w trosce o komfort pacjentów, a także pozytywnym wyniku finansowym jednostki za rok 2019. Potwierdzono również intensywne działania zmierzające do zakończenia rozbudowy szpitala jeszcze w tym roku.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w dniu 26 lutego br., przedstawiono między innymi informację o uruchomieniu drugiego stanowiska rejestracji dla pacjentów Laboratorium Analitycznego przy ul. Św. Jana, które czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 10:00. Z kolei, już 15 marca br. kompleks poradni przy ul. Św. Jana wzbogaci się o dwie nowe poradnie. Szpitalowi udało się uzyskać kontrakt na okres od 15.03.2020 r. do 30.06.2021 r. na poradnię chorób wewnętrznych oraz pediatryczną. W w/w poradniach przyjmować będą lekarze z Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Dziecięcego Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

Poinformowano również o postępach prac przy rozbudowie placówki. Od rozpoczęcia robót II i III etapu w październiku ubiegłego roku, zrealizowano 26% zaplanowanego zakresu inwestycji. Aktualnie, w trakcie realizacji są wszystkie ściany działowe i instalacje. Od kwietnia, wykonawca przejdzie równolegle do etapu wykańczania końcowego części pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego dokłada wszelkich starań, aby znacząco przyspieszyć oddanie do użytkowania budynku D szpitala. Przypomnijmy, że aneksem z Głównym Wykonawcą z sierpnia 2019 roku, termin zakończenia prac przypada na 31 sierpnia 2021 r., jednakże zaawansowanie robót wskazuje, iż budynek może być oddany jeszcze w tym roku.

Decyzją Zarządu Powiatu oraz dyrekcji szpitala do momentu zakończenia inwestycji odbywać się będą spotkania z dziennikarzami na terenie budowy tak, by mieszkańcy powiatu mogli ocenić za pośrednictwem mediów postęp prowadzonych prac.

Z gnieźnieńskiego szpitala płyną również pozytywne informacje dotyczące wyników finansowych jednostki w roku 2019. Wstępne sprawozdania wskazują, iż szpital osiągnął stratę za rok ubiegły w wysokości ponad 5 746 648 zł, przy zakładanych ponad 7 280 744 zł. Na poprawę wyniku finansowego wpływ miała przede wszystkim wzmożona praca oddziałów w IV kwartale 2019 roku, a także częściowo wprowadzone działania restrukturyzacyjne, w tym m.in. w zakresie zmian kadrowych na niektórych oddziałach i zwiększenie przychodów w zakresie procedur nielimitowanych. W obszarze działań finansowych efekt przyniosła optymalizacja kosztów z tytułu obsługi bankowej oraz umorzenie podatku od nieruchomości za rok 2019. Wynik finansowy udało się zatem poprawić o ponad 1,5 mln zł względem planu. Ostateczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostanie do 31.03.2020 r. a następnie zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki