BIPWtorek, 06.6.2023

Telekonferencja wielkopolskich samorządowców z Wojewodą

 Telekonferencja wielkopolskich samorządowców z Wojewodą

Starosta Gnieźnieński, Piotr Gruszczyński uczestniczył w telekonferencji z udziałem przedstawicieli wielkopolskich samorządów zorganizowanej przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu. Podczas posiedzenia omówiono zasady postpowania w związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu dr n. med. Andrzej Trybusz, który po przedstawieniu statystycznych danych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa na świecie, zaapelował o wyciszenie emocji i zastosowanie się do zaleceń specjalistów. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrekcji WSSE w Poznaniu, najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem są osoby powyżej 65 roku życia, o obniżonej odporności oraz obciążone przewlekłymi schorzeniami. Niebezpieczeństwo zachorowania dotyczy również osób powracających do Polski z zagranicznych podróży z rejonów dotkniętych wirusem, głównie z Chin oraz europejskich państw jak: Włochu, Francja czy Niemcy. Dr Andrzej Trybusz przypomniał także, iż obecnie równie niebezpieczny jest wirus grypy, na którą od początku roku zmarło już ponad 20 osób.

W ramach podjętych środków prewencyjnych na terenie województwa wprowadzono zasady podwyższonej gotowości dla 9 szpitali z oddziałami zakaźnymi, które zabezpieczyły w swoich zasobach blisko 90 miejsc dla potencjalnych pacjentów zarażonych wirusem. Damian Marciniak, Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformował ponadto, iż wielkopolskie szpitale zakaźne wyposażone zostaną w dodatkowe środki ochrony osobistej. W stałym kontakcie z placówkami pozostają również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Na terenie całej wielkopolski przeprowadzane są ponadto ćwiczenia na wypadek konieczności wznoszenia tymczasowych polowych izb przyjęć. Uczestniczą w nich między innymi przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, służb sanitarnych i Policji. Swoją gotowość w przypadku wystąpienia zagrożenia wirusem deklarują również Wojska Obrony Terytorialnej.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu zwrócili się także z prośbą do samorządowców i dyrektorów jednostek oświatowych o ograniczenie organizacji imprez masowych oraz zgromadzeń lub uroczystości, w szczególności tych, o międzynarodowym charakterze.

Odpowiednie procedury zastosowano również w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Przy wejściu do urzędu oraz wydziałów, w których na co dzień gości największa ilość interesantów, w tym Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wywieszone zostały instrukcje postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2). Zarząd Powiatu pozostaje również w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za monitoring sytuacji zdrowotnej w regionie.

Przypomnijmy, że zgodnie z wytycznymi, między innymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleca się przede wszystkim szczególną ostrożność oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w szczególności częstszego mycia rąk, zasłaniania nosa i ust podczas kichania czy kasłania. Osoby dotknięte infekcją lub przeziębieniem powinny również rozważyć możliwość pozostania w domu do momentu wyleczenia. W przypadku kiedy zaobserwujemy u siebie gorączkę, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem oraz w przeciągu ostatnich 14 dni przebywaliśmy w miejscu, gdzie występuje koronawirus należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną, pod numerem telefonu: 693 023 355. W takim przypadku odradza się osobiste wizyty u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej czy SOR. Na wypadek pojawienia się pacjentów z objawami koronawirusa, w gnieźnieńskim Szpitalu Pomnik Chrztu Polski opracowane zostały odpowiednie procedury postępowania. Dla takich osób, z części budynku szpitala wydzielono ponadto odrębną ścieżkę, oznaczoną jako wejście B.

Zarząd Powiatu zwraca się również do wszystkich mieszkańców z prośbą o śledzenie aktualnych wytycznych na stronach: lokalnych urzędów, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki