BIPCzwartek, 08.6.2023

UWAGA! Zmiany w organizacji pracy Urzędu.

UWAGA! Zmiany w organizacji pracy Urzędu.

W związku z sytuacją panującą w kraju, Starosta Gnieźnieński z dniem 16 marca 2020 r. wprowadza ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Od poniedziałku  uruchomione zostaną dyżury pracowników,
którzy będą weryfikowali konieczność wejścia klienta. Jeśli takiej konieczności w ich ocenie nie będzie, nastąpi odbiór i przekazanie dokumentów do odpowiedniego wydziału. Dyżur prowadzony będzie na parterze w holu głównym budynku Starostwa.

Ponadto, decyzją Starosty oraz Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie wyłączony z obsługi, natomiast Powiatowy Zarząd Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie będzie zamknięty na bezpośrednią obsługę klienta. Zgłoszenia prac geodezyjnych mogą być realizowane poprzez platformę e-portal pod adresem: https://e-portal.geodezjagniezno.pl.

Ograniczenie pracy Starostwa obowiązywać będzie do dnia 27 marca 2020r.

Ze względu na zawieszenie przyjmowania wniosków o rejestrację pojazdów informuję, iż obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA. Tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 14 mb Prawa
o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

Informujemy również, że w dniach od 16 do 27 marca br. nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego w Terenowym Punkcie Paszportowym, natomiast odbiór paszportu odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie realizowana jest także nieodpłatna pomoc prawna. Zasadnym jest zatem zawieszenie udzielania porad osobiście. Będą one udzielane przez telefon i/lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje dot. organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej opublikowane zostaną wkrótce na stronie internetowej Starostwa.

Zachęcamy do korzystania z usług Urzędu telefonicznie oraz w postaci elektronicznej, drogą mailową. Pod tym linkiem: https://www.powiat-gniezno.pl/pl/kontakt znajdą Państwo numery telefonów, a także adresy mailowe do wydziałów.

Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich. Wszystkie te działania są podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak również pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki