BIPWtorek, 06.6.2023

Komunikaty, obsługa interesantów, funkcjonowanie starostwa i jednostek

Komunikaty, obsługa interesantów, funkcjonowanie starostwa i jednostekPowiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 61 424 07 26, w środy w godzinach 11.00 - 16.00 oraz w piątki w godzinach 8.00 - 15.00. Możliwy jest również kontakt e-mail: rzecznikkonsumentow@powiat-gniezno.pl


Ze względu na zgłaszane przez mieszkańców sygnały o konieczności zwiększenia dostępności do Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Starosta Gnieźnieński zdecydował o wydłużeniu godzin pracy wydziału, który od 27 kwietnia, obsługiwać będzie klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

Przypominamy jednocześnie, iż ze względu na wprowadzenie przez rząd stanu epidemii oraz dodatkowych obostrzeń niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, obsługa klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbywa się drogą elektroniczną oraz poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą, znajdującą się w wejściu do starostwa.

Jedną z ważniejszych informacji dla klientów wydziału jest wydłużenie z 30 dni do 180 dni terminu dotyczącego obowiązku zgłoszenia kupna, sprzedaży oraz rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego do kraju z terytorium Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzone za sprawą tzw. „specustawy” dotyczą umów zawartych po 1 marca 2020 roku i obowiązywać będą do 31 grudnia 2020 roku. Wnioski dokumentujące nabycie lub zbycie pojazdu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rejestracja@powiat-gniezno.pl Wniosek należy pobrać ze strony internetowej starostwa i wypełniony, wraz z umową lub fakturą zbycia/nabycia zeskanować oraz przesłać na wymieniony adres e-mail.

Przypominamy również, iż osoby poruszające się pojazdami na terenie kraju, w razie kontroli drogowej nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego, stąd w obecnej sytuacji nie jest konieczny odbiór z urzędu stałego dokumentu. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż osoby, które muszą odebrać stały dowód rejestracyjny ze względu na konieczność wyjazdu za granicę proszone są o składanie odpowiednich wniosków w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu lub kontakt z wydziałem drogą telefoniczną.

Uwaga - nadal rejestrowane będą w pierwszej kolejności pojazdy spełniające szczególnie ważną rolę społeczną. W razie pilnej potrzeby rejestracji pojazdu należy wypełnić odpowiedni wniosek:

Opłaty ze rejestrację pojazdu należy wnieść przelewem  na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, nr rachunku: PKO I O/Gniezno 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287.

Ponadto, w przypadku konieczności odbioru prawa jazdy przez zawodowych kierowców, należy również osobiście kontaktować się z pracownikami urzędu pod numerem telefonu 61 424 07 08. Pozostałe osoby proszone są o przesłanie e-maila na adres: prawo.jazdy@powiat-gniezno.pl i zamieszczenie w treści zgody na wysłanie druku prawa jazdy tradycyjną pocztą, z podaniem adresu zamieszkania.


Wniosek Starosty Gnieźnieńskiego otrzymał pozytywną akceptację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W efekcie uzyskaliśmy 7 mln zł ze środków rezerwy Funduszu Pracy na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z terenu powiatu gnieźnieńskiego i chcesz uzyskać wsparcie wszystkich informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, tel. 61 66 97 023 lub 61 66 97 024.

Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że wnioski na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł z możliwością umorzenia, są sukcesywnie realizowane w ramach dostępnych środków będących w dyspozycji PUP.


Prowadzone przez szpital systematyczne badania pracowników w kierunku zakażenia wirusem SARS cov 2 umożliwiły wykrycie bezobjawowego nosiciela choroby w grupie ratowników medycznych. Konsekwencją tego faktu jest umieszczenie 18 ratowników medycznych w kwarantannie do czasu wyjaśnienia sytuacji i wykluczenia u nich zakażenia wirusem. System ratownictwa medycznego w Gnieźnie funkcjonuje pomimo tego faktu bez zakłóceń. Działania uchroniły szpital i pogotowie przed rozprzestrzenieniem się zakażenia wśród pozostałego personelu.


W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Powiat Gnieźnieński otrzymał 100 tysięcy złotych dofinansowania na zakup laptopów dla uczniów powiatowych szkół. Z komputerów skorzystają przede wszystkim uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Na realizację projektu ZDALNA SZKOŁA przeznaczono ogółem 186 mln złotych.


Trudny czas epidemii wymaga od wszystkich wielu ograniczeń. Dla bezpieczeństwa zostajemy w domu, ograniczamy kontakty, żyjemy w świecie, który staramy się jakoś poukładać.

Jak jest to trudne przekonują się osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami czy też mieszkające same, jak również te, którym nagle zrobiło się „ciasno”, bo dzieci nie chodzą do szkoły, a rodzice do pracy.

Komunikaty słyszane za oknem, wiadomości nieustannie podawane w radio, tv, internecie wzmagają lęk, niepokój, poczucie niepewności. Dobrze wiemy, że czasem trudno jest pomieścić w sobie wszystkie emocje, brakuje rozmów, spotkań, aktywności.

Wszystkich, którym brakuje spotkań w CAS LARGO lub rozmowy na ważny temat zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

  • z pracownikami CAS „LARGO” w godz. 9.00-15.30, nr tel. 61 425 04 69
  • z psychologiem PCPR w godz.9.00-17.00, nr tel. 517 018 459

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje, że z dniem 14 kwietnia br. Terenowe Punkty Paszportowe będą funkcjonowały wyłącznie w trybie zdalnym. Oznacza to, że pracownicy będą odbierać telefony zdalnie i pojawiać się w punkcie w razie konieczności.
W związku z powyższym uruchomione zostały zastępcze numery telefonów:
- Gniezno: 539 674 533;
- Ostrów Wlkp.: 539 674 536;
- Szamotuły: 539 674 534.


Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie rozpoczął nabory wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

  • Wysokość wsparcia: max. 5 tys. zł.
  • Okres spłaty: nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Możliwość umorzenia:
    pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Procedura składania wniosków:
• włożenie, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie przy ul. Jana III Sobieskiego 20 lub przesłanie pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu, bądź złożenie w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP:

  • Pani Aneta Sikorska – tel.(+48) 61 669 70 23,
  • Pani Martyna Kołodziejewska – tel.(+48) 61 669 70 24,
  • Pani Renata Kościelniak – tel. (+48) 61 669 70 30.

Więcej informacji: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przed…/…/pozyczka


Miejsce zbiorowej kwarantanny - Oświadczenie:

Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) wojewoda zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie na obszarze województwa odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Na polecenie Wojewody Wielkopolskiego w każdym powiecie województwa wielkopolskiego, w tym w powiecie gnieźnieńskim, zostały wskazane miejsca, które mogą zostać wykorzystane do odbywania kwarantanny zbiorowej. W miejscach tych kwarantannę będą mogły odbywać osoby, które z różnych przyczyn nie będą odbywały jej w miejscu swojego zamieszkania.

Decyzję dotyczącą o miejscu odbywaniu kwarantanny zbiorowej wydaje Wojewoda Wielkopolski. Na ten moment decyzja co do kwarantanny w Gnieźnie nie zapadła, więc nie można twierdzić, iż jakiekolwiek miejsce zbiorowej kwarantanny jest przygotowywane.


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że:

W terminie od 18 do 29 maja 2020 roku (z możliwością przedłużenia) zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. 

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej wg zamieszczonego  poniżej harmonogramu.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy:

•   zadzwonić pod wskazany w harmonogramie numer telefonu lub przesłać na wskazany w harmonogramie adres mailowy skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady,

•    możesz również przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej na adres e-mail: obywatelski@powiat.gniezno.pl

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania poniżej.

POBIERZ
> HARMONOGRAM DYŻURÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ < 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki