BIPŚroda, 31.5.2023

Powiat Gnieźnieński zakończył inwestycję wartą ponad 3,5 mln zł

Powiat Gnieźnieński zakończył inwestycję wartą ponad 3,5 mln zł

Mieszkańcy gminy Mieleszyn po wielu latach oczekiwania mogą już podróżować wyremontowaną drogą powiatową nr 2181P przebiegającą od granicy powiatu z powiatem żnińskim przez Kowalewo do Popowa Podleśnego. 18 czerwca br. powiatowy samorząd zakończył inwestycję drogową, której koszt przekroczył aż 3,5 mln zł.

Długość drogi objętej remontem to ponad 5,5 km. Na realizację inwestycji Powiat Gnieźnieński pozyskał środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie ponad 2,5 mln zł. Zakres prac prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg obejmował wykonanie nakładki bitumicznej, chodników, zatok autobusowych, poboczy i zjazdów, wraz z przebudową skrzyżowania oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. Przypomnijmy, że koszt robót przygotowawczych na tym odcinku - zrealizowanych w 2019 roku - wyniósł ogółem blisko 891 tys. zł. W oficjalnym zakończeniu inwestycji, a tym samym oddaniu do użytku drogi powiatowej Popowo Podleśne–Kowalewo, uczestniczyli wykonawcy i samorządowcy, wśród nich: Wójt Gminy Mieleszyn Artur Hańczak, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusz Mądrowski, Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn Adam Pilarowski, Radny Rady Gminy Mieleszyn Wojciech Cegiel, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański, a także Sołtys Kowalewa Kamila Bujanowska i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej Gminy Mieleszyn Agnieszka Skalska.

Powiat Gnieźnieński realizuje obecnie kolejne inwestycje. Dzięki porozumieniu z Prezydentem Miasta Gniezna sukcesywnie prowadzone są remonty na ulicach położonych w Pierwszej Stolicy Polski, a należących do obu samorządów. Z kolei w gminie Kłecko, w miejscowości Biskupice wykonano remont drogi powiatowej nr 2194P polegający na ułożeniu nowej nakładki bitumicznej na prawie kilometrowym odcinku. W Dębnicy, na drodze powiatowej nr 2195P - na odcinku blisko 1,2 km, ułożona zostanie natomiast nowa nakładka bitumiczna. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu gminy Kłecko w wysokości 100 tys. zł. W miejscowości Zieleń, w gminie Trzemeszno, ułożono nową nakładkę bitumiczną oraz na prawie kilometrowym odcinku drogi powiatowej nr 2169P, wzmocniono pobocza tłuczniem. Nowa nakładka ułożona została ponadto w miejscowości Turostowo, gdzie z udziałem środków gminy Kiszkowo w wysokości 20 tys. zł, wyremontowano ponad 0,5 km drogi powiatowej nr 2197P.

Na inwestycje drogowe, w roku 2020, Powiat planuje przeznaczyć, wraz z pozyskanym dofinansowaniem, kwotę ponad 7 mln zł.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki