BIPNiedziela, 04.6.2023

Odkryj walory przyrodnicze powiatu - konkurs dla pasjonatów fotografii

Odkryj walory przyrodnicze powiatu - konkurs dla pasjonatów fotografii

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Odkryj walory przyrodnicze powiatu”, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania prac upływa 16 października.

CEL KONKURSU

Ideą konkursu jest udokumentowanie piękna przyrody, miejsc cennych przyrodniczo znajdujących się na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

WARUNKI UCZESNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadpodstawowej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody i fotografii zarazem. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

ZGŁASZANIE FOTOGRAFII DO KONKURSU

Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane przez niego samodzielnie. Fotografie należy przesłać w formie odbitek kolorowych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm).

Fotografia zgłoszona do konkursu w szczególności powinna przedstawiać:

  • świat roślin i zwierząt;
  • walory przyrodnicze;
  • atrakcje krajobrazu;
  • urokliwe przyrodniczo miejsce.

ZGŁOSZENIA PRAC

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
z dopiskiem: „Odkryj walory przyrodnicze powiatu”

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Konkurs organizowany w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Z ekologią żyj w zgodzie i pomagaj przyrodzie - konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.

REGULAMIN KONKURSU - do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - do pobrania


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki