BIPŚroda, 07.6.2023

Samorządowcy wspólnie wybudują drogi rowerowe w powiecie

Samorządowcy wspólnie wybudują drogi rowerowe w powiecie

Podział środków finansowych z dotacji wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-002/20 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” na budowę dróg dla rowerów na obszarach miast i gmin: Gniezno, Czerniejewo oraz Łubowo jest przedmiotem porozumienia podpisanego 13 sierpnia br. przez Starostę Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza, Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Tadeusza Szymanka oraz Wójta Gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego.

Środki finansowe w kwocie ponad 4,7 mln zł pochodzące z dotacji, zostaną wykorzystane proporcjonalnie do zakresu planowanych inwestycji na terenie poszczególnych samorządów, w wysokości: Miasto Gniezno: 1 213 250,00 PLN; Powiat Gnieźnieński: 1 647 567,24 PLN; Gmina Czerniejewo: 950 000,00 PLN; Gmina Łubowo: 950 000,00 PLN.

W ramach otrzymanego dofinansowania Miasto Gniezno wykona ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Gdańskiej, między Rondem Jacka Kaczmarskiego a Rondem Winiary, Gmina Czerniejewo wybuduje ścieżkę z Mnichowa do Pawłowa, a odcinek z Mnichowa do Dalek zrealizuje Powiat Gnieźnieński, kontynuując jednocześnie budowę ścieżki ze Sroczyna do Kiszkowa. Gmina Łubowo zamierza wybudować drogę dla rowerów ze skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej w Dziekanowicach do świetlicy wiejskiej. To rozwiązanie umożliwi przejazd rowerem od stacji kolejowej w Lednogórze do Dziekanowic (Wielkopolski Park Etnograficzny, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy).

Inicjatywa jest konsekwencją podjętej w 2014 roku współpracy przy tworzeniu mandatu terytorialnego w ramach WRPO 2014+ oraz porozumienia o współpracy w realizacji postanowień Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (GOSI) z 18 sierpnia 2016 roku. Dotyczy zadania określonego w Mandacie Terytorialnym jako „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim”. Głównym celem jego realizacji jest zwiększenie długości dróg dla rowerów w powiecie gnieźnieńskim,
co spowoduje zmniejszenie szacowanej rocznej emisji gazów cieplarnianych do środowiska.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki