BIPPiątek, 09.6.2023

Bony edukacyjne o wartości 30 tys. zł dla uczniów szkół powiatu

Bony edukacyjne o wartości 30 tys. zł dla uczniów szkół powiatu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu przeznaczyła 30 tysięcy złotych na ufundowanie stypendiów dla uczniów szkół średnich w powiecie gnieźnieńskim. Dwa bony edukacyjne - każdy o wartości 15 tysięcy złotych - staroście gnieźnieńskiemu Piotrowi Gruszczyńskiemu przekazała, w dniu 8 września, Magdalena Górska, założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Każdy z czeków sfinansuje 3 lata studiów licencjackich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na wybranym kierunku poznańskiej uczelni. Celem inicjatywy jest wyrównanie szans, dlatego stypendia przekazywane są mieszkańcom różnych miejscowości. Każdy powiat otrzymał dwa takie stypendia. Dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i edukacyjnych, bądź zawodowych planów na przyszłość.

Stypendium, w postaci bonu edukacyjnego, przeznaczone jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych zarówno z roku 2020, jak i lat poprzednich, zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ulicy Papieża Jana Pawła II 9/10 – Biuro Obsługi Interesanta – wniosku o przyznanie stypendium. Wnioski należy złożyć do 2 października br. Na początku października dokonany zostanie proces rekrutacji i wytypowane zostaną dwie osoby, które będą mogły skorzystać z oferty stypendialnej WSHiU w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to nowoczesna uczelnia wyższa z tradycjami sięgającymi ćwierć wieku. Jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez ponad 100-letnią organizację samorządu gospodarczego. Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu – społeczna organizacja osób z terenu Wielkopolski zajmujących się działalnością gospodarczą w dziedzinie handlu i usług. Organizacja ta swoimi korzeniami sięga roku 1904. W okresie międzywojennym przyczyniła się do utworzenia, w 1926 roku, Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. Misją uczelni jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr. Uczelnia kształci na takich kierunkach, jak ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie czy logistyka, bezpieczeństwo narodowe, turystyka, administracja, dziennikarstwo czy komunikacja społeczna. W tym roku uczelnia ufundowała 70 stypendiów po 15 tysięcy złotych.

 

Informacja o naborze wniosków o przyznanie Stypendium Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.
 

Termin składania wniosków: 2.10.2020 r.

Wartość stypendium: 15 000 zł

Liczba stypendiów: 2.

 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu ufundowała dwa bony edukacyjne o wartości 15 tys. zł każdy. Bony będzie można wykorzystać na opłatę czesnego na wybranym kierunku studiów licencjackich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym WSHiU w Poznaniu.

Stypendium w postaci bonu edukacyjnego przeznaczone jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych zarówno z roku 2020,  jak i lat poprzednich, zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ulicy Papieża Jana Pawła II 9/10 – Biuro Obsługi Interesanta - wniosku o przyznanie stypendium według dostępnego wzoru. Termin składania wniosków upływa 2 października br.

O przyznanie stypendium  mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:

  1. uzyskały świadectwo maturalne;
  2. uzyskały min. 30% punktów z egzaminu maturalnego (pisemnego) na poziomie podstawowym - przeliczane będą 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym:

 

Średnia

Punkty

90% i więcej

7

80-89%

6

70-79%

5

60-69%

4

50-59%

3

40-49%

2

30-39%

1

 
  1. zamieszkują powiat gnieźnieński.

O miejscu na liście kandydatów, a tym samym przyznaniu stypendium decyduje suma zebranych punktów. W przypadku uzyskania przez wnioskujących takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście będzie decydować kryterium najlepszego wyniku z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani pisemnie przez Starostę Gnieźnieńskiego.

Do wniosku o przyznaniu stypendium należy dołączyć:

  1. kserokopię świadectwa dojrzałości,
  2. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki