BIPNiedziela, 04.6.2023

Postępy prac w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski

Postępy prac w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski

W Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dobiegają końca prace instalatorskie i wykończeniowe w budynku D, obejmujące praktycznie wszystkie kondygnacje.

Zakończyły się ponadto ustalenia mające na celu uszczegółowienie ostatecznego zakresu prac, który determinuje termin zakończenia inwestycji. Postęp robót widoczny jest z każdym kolejnym dniem. We wnętrzach szpitala pojawia się sprzęt medyczny, wyposażenie toalet i pomieszczeń socjalnych, instalowane jest oświetlenie oraz system wentylacji.

Według dyrekcji szpitala i wykonawcy zakłada się, iż oddanie budynku nastąpi przed pierwotnie zakładanym terminem, który wyznaczono na pierwszy kwartał 2021 roku. Prace budowlane mają bowiem zostać ukończone jeszcze przed końcem bieżącego roku. Samo oddanie obiektu nie pozwoli jednak od razu na przyjmowanie pierwszych pacjentów, gdyż w pierwszej kolejności niezbędne będzie przeprowadzenie procedury odbioru. W nowym szpitalu planuje się między innymi znacznie rozszerzyć świadczenia kardiologiczne. Ważnym elementem, odpowiadającym w dużej mierze za funkcjonowanie szpitala i bezpieczeństwo jego pacjentów, będzie również centralna sterylizatornia, która zastąpi dotychczasowy punkt sterylizacji. Jej uruchomienie pozwoli przede wszystkim na wykorzystanie potencjału nowego bloku operacyjnego oraz realizację świadczeń w tym zakresie dla innych placówek medycznych oraz chociażby gabinetów kosmetycznych. Szpital planuje ponadto wyposażenie nowego budynku w 130 nowoczesnych łóżek szpitalnych, wykonanie zabudowy meblowej dla wszystkich kondygnacji i zakup nowego sprzętu medycznego. Kolejnym zadaniem będzie scalenie szpitala oraz przeniesienie wszystkich oddziałów do nowo powstałego budynku.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki