BIPŚroda, 31.5.2023

Koronawirus - ograniczenie bezpośredniej obsługi w Starostwie Powiatowym

Koronawirus - ograniczenie bezpośredniej obsługi w Starostwie Powiatowym

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 od poniedziałku 12 października br. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów, z wyłączeniem wcześniej umówionych spotkań.

Wnioski i dokumentację obejmującą poszczególne sprawy należy:

  • wysyłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno;
  • wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10. Prosimy aby pisma kierowane do urzędu opatrzone zostały numerem telefonu kontaktowego, w celu konieczności poczynienia stosownych uzgodnień;
  • kierować za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
  • przekazywać wyznaczonemu pracownikowi w wejściu do budynku od strony wewnętrznego dziedzińca (tylko dokumenty do Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

Bezpośrednia obsługa pozostałych klientów ograniczona jest do wydawania na stanowisku przy głównych drzwiach budynku, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, dokumentów po załatwieniu sprawy. W uzasadnionych przypadkach i po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty we właściwej komórce organizacyjnej, za zgodą kierownika tej komórki, możliwa jest obsługa klienta wewnątrz budynku. W przypadku wejścia do budynku klienci mają obowiązek dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu oraz przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności regulujących konieczność zachowania dystansu od innych osób oraz zakrywania ust i nosa.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod numerem telefonu: tel. 61 424 07 41. Informacje publikowane będą ponadto na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl. Szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do pracowników poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dostępnych pod numerami telefonów widocznymi poniżej oraz w zakładce KONTAKT:

Sekretariat - telefon: 61 424 07 13

Sekretarz Powiatu - telefon: 61 424 07 30

Biuro Rady - telefon: 61 424 07 18 / 61 424 07 04

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - telefon: 61 424 66 20

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych - telefon: 61 424 07 15

Wydział Finansów - telefon: 61 424 07 29

Wydział Promocji i Turystyki - telefon: 61 426 17 68

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - telefon: 61 424 66 20

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - telefon: 61 424 66 10 / 61 424 66 98

 Wydział Architektury i Budownictwa - telefon: 61 424 66 82

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa - telefon: 61 424 07 27 / 61 424 07 48

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - telefon: 61 424 07 07, prawa jazdy - 61 424 07 08, rejestracja - 61 424 07 09

Wydział Edukacji i Sportu - telefon: 61 424 07 46 / 61 424 07 47

Wydział Inwestycji - telefon: 61 424 07 38

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - telefon: 61 424 66 10, 61 424 66 65

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach - telefon: 61 428 10 25

Geolog powiatowy - telefon: 61 424 07 36

Geodeta powiatowy - telefon: 61 426 46 88 w. 45

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - telefon: 61 424 07 26

Inspektor Ochrony Danych - telefon: 61 424 07 16

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności. Jednocześnie prosimy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń dotyczących walki z koronawirusem.


Przypominamy, iż ze względu na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, obsługa klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbywa się drogą elektroniczną oraz poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą, znajdującą się w wejściu do starostwa.

Jedną z ważniejszych informacji dla klientów wydziału jest wydłużenie z 30 dni do 180 dni terminu dotyczącego obowiązku zgłoszenia kupna, sprzedaży oraz rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego do kraju z terytorium Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzone za sprawą tzw. „specustawy” dotyczą umów zawartych po 1 marca 2020 roku i obowiązywać będą do 31 grudnia 2020 roku. Wnioski dokumentujące nabycie lub zbycie pojazdu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rejestracja@powiat-gniezno.pl Wniosek należy pobrać ze strony internetowej starostwa i wypełniony, wraz z umową lub fakturą zbycia/nabycia zeskanować oraz przesłać na wymieniony adres e-mail.

Przypominamy również, iż osoby poruszające się pojazdami na terenie kraju, w razie kontroli drogowej nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego, stąd w obecnej sytuacji nie jest konieczny odbiór z urzędu stałego dokumentu. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż osoby, które muszą odebrać stały dowód rejestracyjny ze względu na konieczność wyjazdu za granicę proszone są o składanie odpowiednich wniosków w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu lub kontakt z wydziałem drogą telefoniczną.

Uwaga - nadal rejestrowane będą w pierwszej kolejności pojazdy spełniające szczególnie ważną rolę społeczną. W razie pilnej potrzeby rejestracji pojazdu należy wypełnić odpowiedni wniosek:

Opłaty ze rejestrację pojazdu należy wnieść przelewem  na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, nr rachunku: PKO I O/Gniezno 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287.

Ponadto, w przypadku konieczności odbioru prawa jazdy przez zawodowych kierowców, należy również osobiście kontaktować się z pracownikami urzędu pod numerem telefonu 61 424 07 08. Pozostałe osoby proszone są o przesłanie e-maila na adres: prawo.jazdy@powiat-gniezno.pl i zamieszczenie w treści zgody na wysłanie druku prawa jazdy tradycyjną pocztą, z podaniem adresu zamieszkania.


Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - OGŁOSZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki