BIPWtorek, 30.5.2023

Racjonalna gospodarka odpadami tematem ekologicznego forum

Racjonalna gospodarka odpadami tematem ekologicznego forum

Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne to już dziesiąta forma edukacji ekologicznej, zrealizowana w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Z ekologią żyj w zgodzie i pomagaj przyrodzie - konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego" przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

W tym roku Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne ze względu na sytuację wywołaną koronawirusem przybrało inną postać niż zwykle. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie wzięli w nim udział w trybie zdalnym i wysłuchali prelekcji na temat racjonalnej gospodarki odpadami. Podczas spotkania przybliżono najważniejsze pojęcia w gospodarce odpadami, a przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Przedstawiono ponadto hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz wskazano zagospodarowanie odpadów problematycznych, takich jak przeterminowane leki czy zużyty sprzęt elektryczny. Wspomniano również o akcji prowadzonej przez Powiat Gnieźnieński w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki