BIPŚroda, 07.6.2023

Nowe pracownie i sprzęt dla II LO w Gnieźnie dzięki eko-projektowi

Nowe pracownie i sprzęt dla II LO w Gnieźnie dzięki eko-projektowi

Starostwo Powiatowe nieustannie stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży oraz koordynować i wspierać zadania dotyczące edukacji ekologicznej z zakresu ochrony środowiska.

Właśnie w tym celu Powiat Gnieźnieński złożył wnioski w konkursie na: „Edukację ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych” do Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie doposażenia placówek oświatowych w: pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, rzutniki, ekrany, wizualizery, sprzęt do filmowania i fotografowania, ławki szkolne, krzesła, szafy, dygestorium.

Wnioski, które otrzymały dotacje w wysokości 80% na doposażenie pracowni dydaktycznych  w  I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, II Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie to:

  1.  „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska - doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie  w celu badań jakości środowiska na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”
  2.  „Środowisko   ponad   wszystko - działania   edukacyjne   w   zakresie   ochrony środowiska i przyrody poprzez doposażenie pracowni dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie”
  3. „Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody - wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez stworzenie laboratorium wiedzy przyrodniczej w II Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie”.

Wartość trzech projektów to 180 tys. zł, w tym dotacja 140 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W II Liceum  Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie realizowany będzie projekt pod nazwą: Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody - wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez stworzenie laboratorium wiedzy przyrodniczej w II Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie”. W ramach  projektu wyposażone zostały dwie pracownie tj. pracownia biologiczna i chemiczna. Celem projektu jest podniesienie u uczniów II Liceum Ogólnokształcącego poziomu kompetencji kluczowych w zakresie wiedzy przyrodniczej i ochrony środowiska, poprzez doposażenie wspomnianych pracowni oraz organizację w nich zajęć dodatkowych. Ponadto, powołane zostanie w szkole „Laboratorium wiedzy przyrodniczej" oparte na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach których uczniowie będą pogłębiali swoją wiedzę i rozwijali ekologiczne zainteresowania. Laboratorium będzie skupiało się na badaniu stanu biologicznego i chemicznego jezior metodami laboratoryjnymi. Wszystkie działania prowadzone będą narzędziami aktywizującymi tak, aby pokazać zależność "nauka-przyroda-społeczeństwo".

Kluczowym efektem projektu jest wyposażenie pracowni chemicznej i biologicznej, w taki sposób, aby w czasie zajęć uczeń mógł dokonywać obserwacji, planować i przeprowadzać doświadczenia, a także bezpiecznie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli również na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zapewni znakomite warunki dla wszechstronnego rozwoju w zakresie edukacji ekologicznej.

W celu zobrazowania efektów doświadczeń dzięki projektowi zakupiono także profesjonalny sprzęt: laptopy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, ekrany, wizualizery, aparaty fotograficzne i kamerki do zajęć zdalnych. Rezultaty doświadczeń prezentowane będą między innymi na stronie internetowej szkoły.

Projekt ma zrealizować następujące efekty ekologiczne:  

- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w tematyce związanej z ochroną środowiska;
- zachęcenie młodzieży do poznawania przyrody,
- umiejętność obserwacji zjawisk i walorów przyrodniczych,
- odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo,
- rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę,
- kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku,
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- promowanie idei ochrony przyrody,
- zdobycie i udoskonalenie umiejętności obserwowania, analizowania i badania elementów środowiska.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki