BIPPiątek, 09.6.2023

W I LO w Gnieźnie podsumowano kolejny eko-projekt powiatu

W I LO w Gnieźnie podsumowano kolejny eko-projekt powiatu

Projekt „Środowisko ponad wszystko - działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i przyrody poprzez doposażenie pracowni dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie” otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach konkursu na „Edukację ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych”. Wartość projektu to 61 000 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 48 800 zł.

Kluczowym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów I Liceum Ogólnokształcącego poprzez realizację akcji ekologicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Projekt przewiduje różnorodne formy działalności, w tym między innymi: warsztaty, konkursy, zajęcia praktyczne czy też spotkania odzwierciedlające tematykę dni ujętych w kalendarzu ekologicznym. Planowane akcje dotyczącą szeroko rozumianej ochrony środowiska i poruszają zagadnienia związane głównie z ochroną przyrody, powietrza i gleby, a także gospodarką odpadami i gospodarką wodną. W ramach projektu przewidziano również działania realizowane metodą doświadczeń i eksperymentu, dotyczące badania jakości gleby, powietrza oraz wody.

Dzięki projektowi wyposażona zostanie ponadto pracownia biologiczna i chemiczna w I LO, które oprócz pomocy dydaktycznych otrzymają także sprzęt komputerowy i multimedialny, w tym: laptopy wraz z oprogramowaniem, kamerki do pracy zdalnej, rzutniki multimedialne i urządzenie wielofunkcyjne. Wyposażenie pracowni stanowić będą również szafy, stoły uczniowskie, biurko nauczycielskie i krzesła.

Utrwalone przez uczniów rezultaty przeprowadzonych akcji ekologicznych i doświadczeń prezentowane będą na stronie internetowej szkoły. Wyniki prac omawiane będą także podczas wybranych uroczystości szkolnych. Za sprawą projektu gnieźnieńskie I Liceum Ogólnokształcące zyska zatem dwie w pełni wyposażone  pracownie, znakomicie uzupełniające tradycyjne środki dydaktyczne. Tym samym, realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zapewni dogodne warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów, również w zakresie edukacji ekologicznej.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki