BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Jest porozumienie w sprawie gnieźnieńskiego ZOL

Jest porozumienie w sprawie gnieźnieńskiego ZOL

Samorządy Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Województwa Wielkopolskiego osiągnęły kompromis dotyczący funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie oraz cesji umowy na prowadzenie oddziałów neurologicznego i leczenia udarów.

Zgodnie ze stanowiskiem obu samorządów, ogłoszonym na konferencji prasowej w dniu 5 lutego br., pacjenci i ich rodziny mogą być spokojni o przyszłość ZOL, który pozostanie w swojej dotychczasowej lokalizacji przy ul. Orzeszkowej. Zmianie ulegnie jedynie organ prowadzący placówkę. Powiat Gnieźnieński zamierza bowiem wydzierżawić Szpitalowi „Dziekanka”, podlegającemu samorządowi Województwa Wielkopolskiego, budynki ZOL-u. Zgodnie z przyjętymi założeniami, pierwsza umowa dzierżawy zawarta zostanie prawdopodobnie na okres dziesięciu lat, z możliwością przedłużenia. Kompromis pozwoli zatem uniknąć niechcianej przez pensjonariuszy i ich opiekunów przeprowadzki oraz kontynuację działalności ZOL w dotychczasowej formie. Jednocześnie ucina wszelkie spekulacje o planach sprzedaży budynków i gruntów przy ul. Orzeszkowej.

Jak ponadto podkreślano, dzięki cesji umowy na świadczenia neurologiczne i leczenia udarów, pomiędzy „Dziekanką” a Szpitalem Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, pacjenci trafiający na ostry dyżur do wielospecjalistycznego szpitala przy ul. 3 Maja, będą mogli być natychmiastowo diagnozowani, zaopatrzeni i leczeni.  Do tej pory pacjenci szpitala przy ul. Poznańskiej transportowani byli na ostry dyżur do Szpitala Pomnik Chrztu Polski. Szpital „Dziekanka” rozwijać będzie natomiast świadczenia w zakresach psychiatrycznych, w tym rehabilitacji neurologicznej.

Co istotne, gdyby wypracowane porozumienie nie zostało osiągnięte, wówczas z mapy powiatu gnieźnieńskiego zniknąłby zapewne oddział neurologiczny i leczenia udarów. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” z końcem czerwca br. ograniczy bowiem działalność w tym zakresie.

Ostatecznie zadeklarowano, iż w rozmowach precyzujących warunki porozumienia uczestniczyć będą wszystkie zainteresowane strony: samorządy, dyrekcja szpitali oraz przedstawiciele opiekunów z ZOL. Oczywiście, wszystkie zmiany możliwe będą w przypadku zgody ze strony NFZ.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki