BIPNiedziela, 28.5.2023

Co dalej z oddziałami neurologicznym i leczenia udarów w Gnieźnie?

Co dalej z oddziałami neurologicznym i leczenia udarów w Gnieźnie?

2 marca w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa, której wiodącym tematem były możliwości zakończenia trwających negocjacji w zakresie realizowanych w powiecie gnieźnieńskim świadczeń neurologii i leczenia udarów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez uczestników konferencji: Annę Jung – wicestarostę gnieźnieńskiego, Mariusza Mądrowskiego - członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Radosława Sobkowiaka – Przewodniczącego Klubu Radnych KO w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego,  utrzymanie w Gnieźnie świadczeń neurologii i leczenia udarów możliwe jest poprzez następujące scenariusze:

  1. Cesja kontraktu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie w całości;
  2. Pozytywne rozstrzygnięcie ewentualnych postępowań prowadzanych przez WOW NFZ w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach przedmiotowych świadczeń;
  3. Brak oddziału leczenia udarów i neurologii w powiecie gnieźnieńskim.

Z punktu widzenia pacjenta z powiatu gnieźnieńskiego najkorzystniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest cesja kontraktu w całości. Szpital Pomnik Chrztu Polski kończący budowę nowego, nowocześnie wyposażonego budynku szpitala jest gotów, aby bez zbędnej zwłoki włączyć powyższe oddziały w strukturę Szpitala realizując tym samym plany dalszego rozwoju jednostki i utrzymywania wysokiego znaczenia Szpitala, jako istotnego ośrodka regionalnego. Tak przeprowadzona cesja będzie korzystnie oddziaływać na komfort pacjentów, którzy będą posiadać dostęp do bardziej kompleksowych świadczeń, nowoczesnego sprzętu, a przede wszystkim nie będą narażeni na zbędną zwłokę pomiędzy rozpoznaniem udaru, transportem i rozpoczęciem leczenia w innej jednostce.

Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, Szpital Pomnik Chrztu Polski przystąpi do postępowań prowadzanych przez WOW NFZ w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w ww. zakresach. Nie mniej jednak należy zaznaczyć ryzyka jakie wiążą się z przyjęciem tej formy rozwiązania problemu. Przejęcie całości kontraktu w ramach cesji daje Szpitalowi możliwość zrealizowania policzalnej i całkowicie celowanej inwestycji. Podejście zaś do procedury konkursowej sprawia, że Szpital Pomnik Chrztu Polski konkurować będzie musiał z innymi, prowadzącymi już działalność w ww. zakresach podmiotami, które mogą startować z faworyzowanej pozycji m.in. ze względu na ciągłość i kompleksowość leczenia. Dodatkowym ryzykiem tego trybu jest możliwość podziału kontraktu przez płatnika publicznego.

Udar mózgu jest poważnym problemem zdrowotnym, a jego koszty społeczne są bardzo wysokie. Ze względu na postępujące w szybkim tempie starzenie się społeczeństwa spodziewać się należy coraz większej zapadalności na tą chorobę przy jednoczesnym ryzyku, iż dotykać ona będzie coraz to młodsze osoby. Prognozy te niosą ze sobą zarówno konsekwencje społeczne jak i ekonomiczne. Nie mniej jednak, kolejne lata przynoszą rozwój wiedzy medycznej w zakresie leczenia udarów mózgu. Nowocześnie wyposażony Szpital Pomnik Chrztu Polski posiadający doświadczoną kadrę medyczną jest gwarantem wysokiej jakości świadczeń w ww. zakresach i zapewnienia odpowiedniej opieki dla społeczności powiatu gnieźnieńskiego, dlatego też nie można dopuścić do sytuacji, w której w powiecie gnieźnieńskim zabrakło by oddziału leczenia udarów i neurologii.

Wymagania jakie należy spełnić określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wymogi formalne musi spełnić bez względu na formę pozyskania kontraktu – czy będzie to cesja umowy, czy też postepowanie konkursowe. Największym zagrożeniem w przypadku postępowania konkursowego jest brak doświadczenia podmiotu leczniczego w zakresie udzielanych świadczeń. Mimo spełnienia wszelkich wymogów formalnych gnieźnieńskiej placówce może zabraknąć punktów właśnie za brak doświadczenia.

Aby cesja umowy w zakresie świadczeń: leczenia udarów i neurologii została sfinalizowana nie wystarczy uzyskanie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, dla którego Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym, a Szpitalem Pomnik Chrztu Polski, z Powiatem Gnieźnieńskim jako właścicielem. Ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki