BIPPiątek, 09.6.2023

Nabór do szkół powiatu na rok szkolny 2021/2022

Nabór do szkół powiatu na rok szkolny 2021/2022

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Wydział Edukacji i Sportu – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, których dotyczy nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 – rozpoczęli działania oraz kampanię informacyjną, której celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z naborem w okresie pandemii COVID-19.

Po analizie danych otrzymanych od dyrektorów szkół, szkoły ponadpodstawowe powiatu są przygotowane do przyjęcia tegorocznych absolwentów klas ósmych. Zaletami placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński są przede wszystkim bardzo dobre efekty kształcenia (na co wskazują wyniki matur i egzaminów zawodowych), atmosfera oraz wykwalifikowana kadra nauczycielska.

Ponadto od dwóch lat Zarząd Powiatu podejmuje szereg działań inwestycyjnych, w szkołach, aby ich infrastruktura w jak najwyższym stopniu spełniała oczekiwania młodzieży. Placówki są wyposażane między innymi w nowy sprzęt, na bieżąco prowadzone są remonty. Ponadto, Zarząd Powiatu na bieżąco współpracuje z lokalnymi firmami i przedsiębiorcami, aby oferta kształcenia zawodowego była efektywna i przynosiła jak największe korzyści dla lokalnej społeczności.

 

OFERTA NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ POWIAT GNIEŹNIEŃSKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

I LICEUM OGŁONOKSZTAŁCĄCE W GNIEŹNIE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE

Oddział

Profil/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Klasa 1A

Programistyczna

fizyka, informatyka, matematyka

1

30

4 lata

Klasa 1B1

Politechniczna

fizyka, matematyka

0,5

15

4 lata

Klasa 1B2

chemia, matematyka

0,5

15

Klasa 1C

Medyczna

biologia, chemia

1

30

4 lata

Klasa 1D

Dziennikarsko - prawna

historia, język polski, język angielski

1

30

4 lata

 

II LICEUM OGŁONOKSZTAŁCĄCE W GNIEŹNIE IM. DĄBRÓWKI W GNIEŹNIE

Oddział

Profil/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Klasa 1A

Akademicka

fizyka, matematyka

1

30

4 lata

Klasa 1B

Biologiczna

biologia, chemia

1

30

4 lata

Klasa 1C

Geograficzna

geografia, matematyka

1

30

4 lata

Klasa 1D

Językowa

język polski, język angielski

1

30

4 lata

 

ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO - III LICEUM OGŁONOKSZTAŁCĄCE W GNIEŹNIE

Oddział

Profil/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Klasa 1A

Ratownictwa Medycznego

biologia, chemia

1

30

4 lata

Klasa 1B

Humanistyczna

historia, język polski

1

30

4 lata

Klasa 1C

Policyjna

geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie

1

30

4 lata

Klasa 1D

Sportowa

biologia, język angielski

1

30

4 lata

Klasa 1E

Ogólna (klasa integracyjna)

język polski, matematyka, język angielski

1

20

4 lata

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA W GNIEŹNIE

Oddział

Profil/zawód/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Technikum

Klasa 1TI

Technik informatyk

informatyka, matematyka

1

28

5 lat

Klasa 1TL

Technik logistyk

geografia, matematyka

1

28

5 lat

Klasa 1TR

Technik reklamy

geografia, język angielski

1

28

5 lat

Klasa 1TE

Technik ekonomista

matematyka, język angielski

1

28

5 lat

Klasa 1TRA

Technik rachunkowości

matematyka, język angielski

1

28

5 lat

Szkoła Branżowa I Stopnia

Klasa 1BS

Sprzedawca

 

1

28

3 lata

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO – USŁUGOWYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W GNIEŹNIE

Oddział

Profil/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Technikum

Klasa TA

Technik architektury krajobrazu

biologia

1

28

5 lat

Klasa TG

Technik geodeta

matematyka

1

28

5 lat

Klasa TH

Technik hotelarstwa (klasa integracyjna)

język angielski

1

20

5 lat

Klasa TM

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

matematyka

0,5

14

5 lat

Klasa TR

Technik rolnik

biologia

0,5

14

5 lat

Klasa TO

Technik organizacji turystyki

geografia

1

28

5 lat

Klasa TŻ

Technik żywienia i usług gastronomicznych

biologia

1

28

5 lat

Szkoła Branżowa I Stopnia

Klasa BK

Kucharz

 

1

28

3 lata

Klasa BH

Pracownik obsługi hotelowej

 

1

28

3 lata

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GNIEŹNIE

Oddział

Profil/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Technikum

Klasa TA1

Technik elektryk

matematyka, język angielski

0,5

14

5 lat

Klasa TA2

Technik elektronik

matematyka, język angielski

0,5

14

5 lat

Klasa TB1

Technik pojazdów samochodowych

matematyka

0,5

14

5 lat

Klasa TB2

Technik automatyk

informatyka, matematyka

0,5

14

5 lat

Klasa TC

Technik mechatronik

informatyka, matematyka

1

28

5 lat

Szkoła Branżowa I Stopnia

Klasa BA1

Mechanik pojazdów samochodowych

 

0,5

14

3 lata

Klasa BA2

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

0,5

14

3 lata

Klasa BB1

Operator obrabiarek skrawających

 

0,5

14

3 lata

Klasa BB2

Elektryk

 

0,5

14

3 lata

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W GNIEŹNIE

Oddział

Profil/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Technikum

Klasa TB

Technik budownictwa

matematyka

1

28

5 lat

Klasa TUF

Technik usług fryzjerskich

geografia

1

28

5 lat

Klasa TS

Technik stylista

język angielski

1

28

5 lat

Szkoła Branżowa I Stopnia

Klasa FK

fryzjer/krawiec

 

1

28

3 lata

Klasa SM

Stolarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

1

28

3 lata

Klasa ZR

wielozawodowa

 

1

28

3 lata

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WITKOWIE

Oddział

Profil/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Technikum

Klasa TE

Technik ekonomista

geografia, język angielski

0,5

14

5 lat

Klasa TI

Technik informatyk

Informatyka, język angielski

0,5

14

5 lat

Klasa TL

Technik logistyk

geografia, język niemiecki

0,5

14

5 lat

Klasa TŻ

Technik żywienia i usług gastronomicznych

chemia, język angielski

0,5

14

5 lat

Szkoła Branżowa I Stopnia

Klasa BS

wielozawodowa

 

1

28

3 lata

 

SZKOŁA BRANŻOWA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Oddział

Profil/zawód

Rozszerzenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Szkoła Branżowa I Stopnia

Klasa 1A

wielozawodowa

 

1

28

3 lata

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki