BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zakończono przebudowę drogi Witkowo - Malenin

Zakończono przebudowę drogi Witkowo - Malenin

Powiat Gnieźnieński zakończył w połowie czerwca 2021 realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Malenin z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość inwestycji zrealizowanej na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim wyniosła 1 767 840,78 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 70% wyniosło 1 235 422,14 zł. Wkład własny Powiatu Gnieźnieńskiego w wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania to 529 466,64 zł.

Inwestycja objęła przebudowę drogi nr nr 2162P na długości ponad 1,5 km. Zostały wykonane m.in. niezbędne roboty rozbiórkowe i wycinka drzew po lewej stronie drogi, ułożona została nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, przebudowano skrzyżowanie i zatokę autobusową, zbudowano niezbędne zjazdy i ścieki uliczne, przepusty, studzienki zapewniające odwodnienie jezdni, wyprofilowano i oczyszczono rowy i skarpy przydrożne.  Wzdłuż jezdni został ułożony dwumetrowej szerokości chodnik z kostki betonowej, po którym dopuszczony został ruch rowerowy. Przejścia dla pieszych zostały doświetlone lampami led z zasilaniem fotowoltaicznym. Poprawę bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi nr 2162P zapewni także nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz bariery przydrożne. Przebudowa drogi była niezbędna z uwagi na wzrost natężenia ruchu pojazdów w kierunku Malenina i Wrześni oraz z powodu jej degradacji technicznej.

Dotychczasowa szerokość jezdni na drodze Witkowo-Malenin z poboczem ograniczonym starymi drzewami od wielu lat stwarzała realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury szczególne niebezpieczeństwo obejmowało rowerzystów oraz pieszych, poruszających się bezpośrednio po jezdni. Utworzenie nowego chodnika zwiększy przede wszystkim ich bezpieczeństwo, oddzielając ruch pieszy i rowerowy od ruchu samochodowego.

Droga powiatowa nr 2162P Witkowo-Malenin stanowi najkrótszy i najszybszy dojazd z miejscowości Witkowo do granicy z powiatem wrzesińskim, prowadząc dalej bezpośrednio do wschodniej obwodnicy Wrześni.  W połączeniu z drogą nr 2161P z Witkowa do Powidza droga zapewnia dogodne połączenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu z autostradą A-2, drogą ekspresową S-5 w kierunku Poznania, a także siecią dróg krajowych i wojewódzkich.

Jest to kolejna w ostatnich latach inwestycja drogowa, na którą Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, realizujący zadania Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie dróg, uzyskał dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych krajowych źródeł finansowania przebudowy i budowy dróg powiatowych. Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2019 roku. Wykonawcą prac była żnińska firma „Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.”. 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki