BIPPoniedziałek, 27.9.2021

Sesja Rady Powiatu

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji, 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 
 3. Przedstawienie porządku obrad, 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym, 
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, 
 7. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie z działalności w 2002 roku, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2002 roku, 
 8. Problematyka bezrobocia w Powiecie Gnieźnieńskim : 
  1. Sprawozdanie PUP za rok 2002 oraz planowane zamierzenia na rok 2003,
  2. Sprawozdanie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego z działalności od chwili utworzenia,
  3. Informacja o sytuacji w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie oraz Cukrowni Gniezno,
  4. Zamierzenia Starosty Gnieźnieńskiego dla przeciwdziałania bezrobociu w 2003 roku,
  5. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. przejęcia przez Powiat Gnieźnieński Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego,
  3. zmiany uchwały nr XL/240/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28.09.2002 r. dotyczącej przekształcenia szkół ponadpodstawowych przez Powiat Gnieźnieński w szkoły ponadgimnazjalne,
  4. zmiany uchwały nr XII/66/99 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 1 grudnia 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. zmiany uchwały nr XXII/131/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września 20002 r. dotyczącej sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego 
 10.  Interpelacje i zapytania Radnych,
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 12. Wolne głosy i informacje,
 13. Zakończenie sesji.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych