BIPŚroda, 07.6.2023

Powiat Gnieźnieński stawia na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Powiat Gnieźnieński stawia na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Powiat Gnieźnieński przygotowuje się do efektywnego wykorzystania środków unijnych na lata 2021-2027 i przystępuje do Stowarzyszenia ZIT Gniezno. Środki przeznaczone na projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego to prawie 15 milionów euro. Przy pomocy instrumentu ZIT, partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego, gmin i powiatu, może realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021 2021+) w obszarze m.in.:

- rozwoju infrastruktury transportu łączącego gminy (w tym rozwoju infrastruktury rowerowej),
- publicznych e-usług,
- edukacji,
- poprawy stanu środowiska naturalnego,
- zwiększenia efektywności energetycznej.

Warto zaznaczyć, iż samorządy z całego powiatu przyjęły zaproszenie lidera, jakim jest Miasto Gniezno do współpracy w ramach Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gniezno, które w swoim założeniu ma stanowić wspólną reprezentację w ubieganiu się o środki zewnętrzne na subregionalne inwestycje z nowej perspektywy unijnej. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie założycielskie, gdzie stowarzyszenie stanie się faktem. Po tym zostanie zarejestrowane w sądzie i będzie mogło zacząć funkcjonować. W tym miejscu należy podkreślić, że to Miasto Gniezno jest liderem tego przedsięwziecia i w dużej części decydować będzie o kierunkach przyszłej współpracy naszych samorządów – wyjaśnia Mariusz Mądrowski, etatowy członek Zarządu.

Instrument wsparcia, jakim jest ZIT, wymaga zawiązania sformalizowanej struktury. Stowarzyszenie nie będzie występowało bezpośrednio o środki finansowe do instytucji zarządzającej, ale będzie reprezentantem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. O środki będzie aplikowała każda jednostka indywidualnie.

ZIT jest odpowiednikiem dawnego OSI - Obszarów Strategicznej Interwencji. W ramach tego drugiego w poprzednim okresie finansowania, zrealizowanych zostało kilka inwestycji w naszym regionie. Do OSI, z uwagi na obowiązujące kryteria, nie mogło przystąpić kilka samorządów, ale obecne rozwiązanie daje im na to szansę. Poprzednie doświadczenia  zaowocowały kontaktami, które niejednokrotnie wykorzystywane były przy konsultacjach podczas planowania i realizacji wielu istotnych projektów.

- Doświadczenie zaprzyjaźnionych gmin już w przeszłości pozwoliło nam realizować projekty z wykorzystaniem dobrych praktyk, a niejednokrotnie uniknąć błędów i pomyłek. My te relacje chcemy kontynuować. Powiat Gnieźnieński, dzięki właśnie silnej współpracy z samorządami opracowuje aktualnie mapę ścieżek rowerowych z podziałem na ścieżki istniejące i te, których powstanie planuje się w kolejnych latach. Ma to być punkt wyjścia do przygotowania strategii oraz dokumentacji niezbędnej do aplikowania. Tylko na rozwój infrastruktury drogowej, w tym ścieżek rowerowych przeznaczono ok. 7 mln euro dla naszego obszaru. Jest więc o co walczyć – podsumowuje Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki