BIPNiedziela, 28.5.2023

Pewny dach nad głową

Dzięki wygospodarowanym środkom z kasy samorządu powiatowego został całkowicie wyremontowany dach o powierzchni 917 m2, odnowiono strop, częściowo wyremontowano kominy oraz usprawniono wentylacje. Wykonawca robót – firma Dekbut z Gniezna – była ponadto zmuszona do przeprowadzenia remontu oddziału opiekuńczo – leczniczego, ponieważ w trakcie trwania prac remontowych nie zostały w sposób odpowiedni zabezpieczone niższe piętra budynku w wyniku czego ulewne deszcze, które miały miejsce w sierpniu wyrządziły sporo szkód na oddziale znajdującym się bezpośrednio pod remontowanym stropem. Pomimo dodatkowych problemów wykonawca wykonał wszystkie prace w terminie a koszt remontu oddziału opiekuńczo – leczniczego pokrył z własnej kieszeni.

Kolejne prace modernizacyjne w budynku przy ul. Św. Jana planuje się w roku 2008. Na ostatniej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 26 października br. podjęto uchwałę w sprawie modernizacji i termomodernizacji obiektów ZOZ w Gnieźnie. W budżecie powiatu zostanie zagwarantowana kwota ponad 2,1 mln zł. jako wkład własny wnioskodawcy pod projekt, który zostanie złożony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pieniądze mają również pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota całkowita projektu ma wynieść prawie 6 mln. zł. Inwestycja kompleksowej modernizacji i termomodernizacji budynków ZOZ przy ul. Św. Jana 9 ma się odbyć w następującym zakresie: instalacja kolektorów słonecznych, termomodernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja ciepłej wody, zimnej wody i kanalizacji, modernizacja kotłowi na zrębki drewniane, docieplenie budynków, dachów i wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz modernizacja portierni i modernizacja podjazdu dla karetek z wymianą bram wjazdowych.

Agnieszka Rzempała - Chmielewskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki