BIPCzwartek, 01.6.2023

Droga rowerowa Kiszkowo-Sroczyn ukończona

Droga rowerowa Kiszkowo-Sroczyn ukończona

Powiat Gnieźnieński i Gmina Kiszkowo zakończyły kilkuletnią inwestycję drogową w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2147P. Tym samym do dyspozycji mieszkańców gminy oddano oficjalnie nową ścieżkę rowerową o długości blisko 5,5 km łączącą Kiszkowo ze Sroczynem.

Droga dla rowerzystów została wykonana w świetle obrzeży z masy bitumicznej, wraz z wjazdami do posesji. Na całej długości ścieżki ustawiono znaki C-13 „droga dla rowerów” oraz wymalowano znaki poziome. W miejscach niebezpiecznych i na moście w Kiszkowie ustawiono ponadto elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci barierek U-12a o łącznej długości 660 mb. Prace przygotowawcze obejmowały także wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym.

Inwestycję rozpoczęto w 2017 roku od opracowania dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę: Usługi Projektu i Nadzoru w zakresie budowy dróg i ulic – Maciej Trajgis.

2017 r. Opracowanie dokumentacji projektowej – Powiat Gnieźnieński – 28 250,00 zł

2018 r. Budowa ścieżki rowerowej 650 mb - łączna kwota inwestycji: 804 962,50 zł

 • 304 962,50 zł  - Powiat Gnieźnieński
 • 500 000,00 zł  - Gmina Kiszkowo
 • wykonawca „ANDAR” S.C.  A. D. Białobrzyccy

2019 r. Budowa ścieżki rowerowej 891 mb - łączna kwota inwestycji: 509 987,95 zł

 • 299 987,95 zł – Powiat Gnieźnieński
 • 210 000,00 zł - Gmina Kiszkowo
 • wykonawca: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

2020 r. Budowa ścieżki rowerowej 2,425 km - łączna kwota inwestycji: 1 150 000,00 zł

 • 610 000,00 zł - Powiat Gnieźnieński
 • 540 000,00 zł - Gmina Kiszkowo
 • wykonawca:
  • Część I: Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier
  • Część II: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

2021 r. Budowa ścieżki rowerowej 1,490 km - łączna kwota inwestycji: 1 540 000,00 zł

 • 1 180 000,00 zł - Powiat Gnieźnieński
 • 360 000,00 zł - Gmina Kiszkowo
 • wykonawca: Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier

Łączna wartość zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa  Kiszkowo-Sroczyn” mb wyniosła –  4 033 200,45 zł z czego środki Powiatu Gnieźnieńskiego to 2 423 200,45 zł a Gminy Kiszkowo 1 610 000,00 zł.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki