BIPŚroda, 20.1.2021

I sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego III Kadencji


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady III kadencji:
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. wybór komisji skrutacyjnej,
  3. przeprowadzenie głosowania,
  4. przyjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego.
 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady:
  1. ustalenie ilości wiceprzewodniczących,
  2. zgłaszanie kandydatów,
  3. wybór komisji skrutacyjnej,
  4. przeprowadzenie głosowania,
  5. przyjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczących.
 7. Wolne głosy.
 8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Powiatu II kadencji

Jerzy Nadoliński
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych