BIPŚroda, 07.6.2023

Nowy chodnik w Dziećmiarkach oddany do użytku

Nowy chodnik w Dziećmiarkach oddany do użytku

Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie oddał do użytku nowo powstały chodnik w miejscowości Dziećmiarki w gminie Kłecko. Ciąg pieszy o długości ponad 600 m i szerokości 2 m powstał, jako wspólna inwestycja Powiatu Gnieźnieńskiego i Gminy Kłecko w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Dziećmiarki - budowa chodnika”.

W ramach inwestycji wykonane zostało przejście dla pieszych oraz oznakowanie pionowe i poziome, wraz z barierkami ochronnymi zlokalizowanymi przy zabudowie wielorodzinnej. Prace obejmowały także przebudowę istniejących wjazdów przyległych posesji i wykonanie ścieków podchodnikowych odprowadzające wodę z nawierzchni jezdni.

Tegoroczna inwestycja realizowana była w II etapach. Wykonawcą I etapu prac była firma AR-TOR z Mnichowa. Wykonawcą drugiej części inwestycji była natomiast firma WBR-SERWIS Wioleta Buczkowska z Pakszyna. Prace budowlane zakończyły się zgodnie z umową w czerwcu bieżącego roku.

Łączna wartość zaplanowanych środków do realizacji inwestycji wynosiła 640 tys. zł w tym wkład Gminy Kłecko - 300 tys. zł. Rzeczywisty koszt zrealizowanej inwestycji, obejmującej roboty budowlane, dokumentację projektową oraz nadzór i tablicę informacyjną wyniósł łącznie nieco ponad 609 tys. zł. Inwestorem I i II etapu budowy chodnika był Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.

W krótkim spotkaniu podsumowującym I i II etap inwestycji, które odbyło się 22 czerwca br. udział wzięli między innymi: Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński, Mariusz Mądrowski – etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Adam Serwatka – Burmistrz Kłecka, Stanisław Dolaciński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie oraz przedstawiciele wykonawcy: Zbigniew Filipiak – firma ART-TOR z Mnichowa i Wioletta Buczkowska – firma WBR SERWICE z Pakszyna, a także Marzena Tomczak – Sołtys Wsi Dziećmiarki.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki