BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Uruchomiono lądowisko dla helikopterów w gnieźnieńskim szpitalu

Uruchomiono lądowisko dla helikopterów w gnieźnieńskim szpitalu
Od pierwszych dni lipca lądowisko dla helikopterów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie zostało dopuszczone do wykonywania operacji lotniczych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w trybie całodobowym.
 
Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, wymaganych wpisów i przeszkoleniu personelu, została zakończona kolejna inwestycja realizowana przez gnieźnieński szpital - Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budowa lądowiska. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.
 
8 lipca br. Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński i Wicestarosta Anna Jung spotkali się z dyrekcją szpitala, aby podsumować efekty inwestycji.
 
 
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki