BIPSobota, 03.6.2023

Nowi nauczyciele mianowani w powiecie gnieźnieńskim

Nowi nauczyciele mianowani w powiecie gnieźnieńskim

25 sierpnia br., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie kolejni nauczyciele jednostek oświatowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego złożyli uroczyste ślubowanie, w związku z uzyskanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

– Życzę, aby Państwa rola była postrzegana właściwie do jej rangi w społeczeństwie. Zawód nauczyciela powinien być doceniony i wspierany przez rządzących na wszystkich szczeblach władzy – powiedział starosta Piotr Gruszczyński. –  Życzę Państwu godnych warunków pracy, możliwości rozwoju i należytego szacunku. Niech efektem Państwa pracy będą ludzie mądrzy, odważnie idący przez życie, a jednocześnie wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.

Do życzeń dołączyli również członkowie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego: Pani Danuta Winiarska, Pan Telesfor Gościniak oraz Pan Mariusz Mądrowski. Życzyli awansowanym nauczycielom przede wszystkim dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz sukcesów w niezwykle cennej i odpowiedzialnej pracy wychowawcy i pedagoga.

Egzaminy nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego odbyły się 21 lipca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Do grona nauczycieli mianowanych dołączyło łącznie dziewięć osób: Iwona Jankiewicz (Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie), Krzysztof Szoszorek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie), Marcin Mikołaj Rusiecki (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie), Agnieszka Januszewska, Mariusz Sikorski, Mateusz Korytowski (Miejski Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie), Martyna Walery (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie), Martyna Lemiesz, Małgorzata Jóźwiak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku).

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Łukasz Kaszyński, ocenia poziom tegorocznych kandydatów jako wysoki:

- Jestem zbudowany dorobkiem nauczycieli, kilkoro spośród nic to wyraziste osobowości, które znakomicie rokują na przyszłość. Realizowane przez nich zadania wskazują na dojrzałość zawodową, pasję i dużą wiedzę merytoryczną, połączoną ze świadomością metodyczną, dydaktyczną i wychowawczą. – podsumowuje.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki