BIPNiedziela, 28.5.2023

Kolejne inwestycje drogowe w powiecie zakończone

Kolejne inwestycje drogowe w powiecie zakończone

Powiat Gnieźnieński, wspólnie z Gminą Łubowo i Gminą Witkowo zakończył kolejne inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 2199P oraz nr 2158P. Głównym celem przebudowy drogi nr 2199P było położenie nowej nawierzchni bitumicznej o długości 1 km, która w dużym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi.

Dodatkowo zostały utwardzone pobocza za pomocą kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonano zjazdy z nawierzchni bitumicznej oraz odnowiono oznakowanie poziome na skrzyżowaniu z droga wojewódzką. Inwestycja była współfinansowana z Gminą Łubowo. Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem i dokumentacją projektową wyniósł 609.314,73 zł. W wyniku porozumienia z gminą Łubowo Powiat Gniezno sfinansował tę inwestycję kwotą blisko 250 tys. zł. Pozostałe środki na ten cel przekazała gmina Łubowo. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe sp. z o. o. z Olszy k. Mogilna. Odbiór techniczny nastąpił 23 sierpnia 2022 roku.
Kolejną inwestycją drogową, która zakończona została w sierpniu br. była przebudowa drogi nr 2158w m. Witkowo. Oprócz nowej nawierzchni bitumicznej o długości 1 km wykonane zostały dodatkowo wpusty oraz studzienki kanalizacyjne. Ponadto wyregulowano przydrożne zjazdy do nowej nawierzchni. Ścięto pobocza i utwardzono je za pomocą kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Powiat Gniezno jak i Gmina Witkowo wspomogły inwestycję po wybraniu najkorzystniejszej oferty. Na mocy porozumienia obu samorządów partycypowano w kosztach po 320 250 zł. Całkowity koszt inwestycji wraz z nadzorem, dokumentacją projektowo – kosztorysową wyniósł 640 500 zł. Wykonawcą była Firma Drogowa Begier Sławomir z Nekli.

W planie do końca tego roku:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo ul. Kopernika – budowa chodnika/ środki na realizację zadania: 502.000 zł / długość: 700 m
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Kąpiel – budowa chodnika / środki na realizację zdania: 150.000 zł + materiał / długość: 282,6 m
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Karniszewo – budowa chodnika / środki na realizację zdania: 320.000 zł / długość: 458 m
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2216P w m. Obórka / środki na realizację zdania: 360 000zł / długość: 995 m
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P i 2198P w m. Skrzetuszewo – budowa chodnika /  środki na realizację zdania: 1 280 000zł / długość: 990 m
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki