BIPSobota, 03.6.2023

II sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad:

Część I
Sesja rozpocznie się łamaniem opłatkiem i składaniem życzeń noworocznych.
W uroczystości uczestniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński.
Część II godzina 14:30
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej na potrzeby II sesji.
 8. Wybór stałych komisji rady:
  • ustalenie składów ilościowych komisji oraz ich nazewnictwa;
  • uchwała w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/131/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września 2000 r. dotyczącej sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego;
 2. w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego;
 3. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/ 200 /2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek podległych Powiatowi Gnieźnieńskiemu;
 4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/217/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 06 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek podległych Powiatowi Gnieźnieńskiemu;
 5. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i informacje.
 3. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki