BIPPoniedziałek, 29.5.2023

III sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

III sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad:
(wstępny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyboru delegatów Powiatu Gnieźnieńskiego do Związku Powiatów Polskich;
  2. w sprawie: wydelegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  3. w sprawie: określenia składu i liczby członków rad społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie;
  4. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  5. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie;
  6. w sprawie: przyznania "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
  7. w sprawie: przyjęcia programu współpracy powiatu gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  8. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo - Wiekowo - granica powiatu słupeckiego - (Powidz);
  9. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo;
  10. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2006 rok.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i informacje.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki