BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Budują System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego

Budują System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego

W dniu 13 lutego 2023 roku odbyła się siedzibie UMWW w Poznaniu zorganizowana przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencja prezentująca projekt pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego” (SIPWW).

Część merytoryczną wydarzenia rozpoczęła Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju, która zaprezentowała wybrane działania Głównego Geodety Kraju w obszarze Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Podczas spotkania szeroko omówiono wdrożony System Informacji Przestrzennej oraz przedstawiono jego wszystkie komponenty, funkcjonalności oraz zastosowanie. Nowoczesny system jest otwartą platformą integrującą referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, mającą zapewnić społeczeństwu oraz instytucjom publicznym powszechny dostęp do informacji publicznej, szczególnie do informacji przestrzennej.

Zaproszeni posłowie, senatorowie, samorządowcy oraz środowiska naukowe gorąco dyskutowali nad praktycznym zastosowaniem tego systemu m.in. pod kątem zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnych województwa wielkopolskiego.

Projekt zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne
Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Wartość projektu: 25 469 340,80 zł
Dofinasowanie z UE: 21 385 834,77 zł

Strona systemu https://sipww.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki