BIPNiedziela, 16.5.2021

Drogi powiatowe do powiatu

Drogi powiatowe do powiatu
Powiat Gnieźnieński dysponuje siecią 630 km dróg powiatowych zlokalizowanych zarówno w obrębie miasta Gniezna, jak i poza jego granicami. Przez ostatnie kilka lat drogami powiatowymi leżącymi w mieście zarządzał Prezydent Gniezna. Powiat przekazywał na ich bieżące utrzymanie odpowiednie środki finansowe.
Porozumienie, zawarte w lipcu 2002 r. określające sposób zarządzania drogami powiatowymi w Gnieźnie, zostało wypowiedziane przez Prezydenta Gniezna w czerwcu br.
Od 1 stycznia wszelkie uwagi co do niżej przedstawionych dróg należy kierować do:
Powiatowego Zarządu Dróg przy Al. Reymonta 32 w Gnieźnie, tel: /061/ 428 19 20.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


źródło: Gnieźnieński Tydzień z dn.22.XII.06 r.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych