BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Podpisano list intencyjny w sprawie wyboru projektów do Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna

Podpisano list intencyjny w sprawie wyboru projektów do Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna

Dziesięć gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz powiat gnieźnieński, objęte instrumentem terytorialnym – Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT), po miesiącach prac nad założeniami Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna, podjęło decyzję o wyborze kluczowych dla siebie projektów, a także określiło udział tych projektów w podziale kwoty dofinansowania w perspektywie na lata 2021-2027.

28 marca br. podczas Konwentu Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie nastąpiło podpisanie listu intencyjnego ws. wyboru projektów do Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna.

Powiat gnieźnieński:

Projekty:

 1. Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego, część II – cyfryzacja usług publicznych w ramach działalności Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie.
 2. Rozwój usług zdrowotnych: rehabilitacja pacjentów z powiatu gnieźnieńskiego dotkniętych schorzeniami neurologicznymi oraz wsparcie osób z zespołem Aspergera oraz osób w spektrum autyzmu.
 3. Wsparcie pracowników i pracodawców poprzez projekty związane z zarządzaniem wiekiem, wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i sposobów organizacji pracy, innowacyjnych i elastycznych form zatrudnienia oraz projekty dotyczące poprawy warunków pracy.

Wartość dofinansowania: 2 662 675,58 EURO

 

Miasto Gniezno

Projekty:

 1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym.
 2. Nowoczesne szkoły, efektywna edukacja w powiecie gnieźnieńskim - wsparcie rozwoju edukacji w Stolicy eXperymentu w Gnieźnie.
 3. Inkluzywnie – rozwój usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Integracja przez działania kulturalne.

Wartość dofinansowania: 4 462 125,57 EURO

 

Gmina Czerniejewo

Projekty:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Czerniejewo – ścieżka integrująca transport rowerowy i kolejowy Czerniejewo - Pakszyn - Szczytniki Czerniejewskie.

Wartość dofinansowania: 833 333,33 EURO

 

Gmina Gniezno

Projekty:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Gniezno – ścieżki integrujące istniejące i planowane połączenia rowerowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego: w Goślinowie Osiniec – Szczytniki Duchowne.
 2. Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno.
 3. Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Gniezno.

Wartość dofinansowania: 921 963,29 EURO

 

Gmina Kiszkowo

Projekt:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Kiszkowo – ścieżki integrujące istniejące i planowane połączenia rowerowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego: Sławno – Skrzetuszewo, Rybno – Olekszyn.

Wartość dofinansowania: 833 333,33 EURO

 

Gmina Kłecko

Projekt:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy – ścieżki integrujące istniejące i planowane połączenia rowerowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego wzdłuż DW 190, w kierunku Gniezna.

Wartość dofinansowania: 833 333,33 EURO

 

Gmina Łubowo

Projekty:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy – ścieżki integrujące istniejące i planowane połączenia rowerowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego Lednogóra – Imielno, Lednogóra – Rybitwy.

Wartość dofinansowania: 833 333,33 EURO

 

Gmina Mieleszyn

Projekty:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Mieleszyn – ścieżki integrujące istniejące i planowane połączenia rowerowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego Mieleszyn – Borzątew - Karniszewo

Wartość dofinansowania: 833 333,33 EURO

 

Gmina Niechanowo

Projekty:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Niechanowo – ścieżki integrujące istniejące i planowane połączenia rowerowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego w kierunkach: Niechanowo – Gniezno, Niechanowo – Witkowo.
 2. Rozwój systemów ratownictwa na terenie powiatu gnieźnieńskiego – modernizacja wozu strażackiego OSP Niechanowo.

Wartość dofinansowania: 844 614,21 EURO

 

Gmina Trzemeszno

Projekty:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Trzemeszno – ścieżki integrujące istniejące i planowane połączenia rowerowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego: Trzemeszno - Miaty - Lubochnia.
 2. Działania zwiększające adaptację do zmian klimatu na terenie gminy Trzemeszno.
 3. Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Trzemeszno.
 4. Rozwój usług społecznych na terenie gminy Trzemeszno.

Wartość dofinansowania: 963 662,84 EURO

 

Gmina Witkowo

Projekty:

 1. Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Witkowo – ścieżki integrujące istniejące i planowane połączenia rowerowe na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Wartość dofinansowania: 885 717,85 EURO

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki