BIPWtorek, 06.6.2023

Nowa strona internetowa powiatu

Nowa strona internetowa powiatu

Nowa strona jest efektem kilkuletnich doświadczeń promocji powiatu w Internecie. Jest to trzecia w historii gnieźnieńskiego starostwa strona internetowa. Pierwsza powstała w 1999 roku a druga w grudniu 2002 r. Obie dotychczasowe strony były wyróżniane: pierwsza otrzymała w 2001 roku Złotą @, natomiast dotychczasowa strona otrzymała w 2005 roku certyfikat \'Homo Creator" Polskiej Narodowej Oficyny Wydawniczej - Encyklopedii "Kto jest kim w Polsce i w Europie" przyznający tytuł "Solidny Partner" oraz III nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za sposób ujęcia problematyki unijnej i współpracy zagranicznej w Internecie. Od początku maja 2005 roku strona www została rozbudowa o dwie wersje językowe: angielską i niemiecką. Do 4 stycznia 2007 roku na powiatowej stronie odnotowano ponad 436 tys. wejść.

Nowością na stronie jest ilość języków, w których strona została stworzona. Podstawowym jest polski, w wersji szerszej strona jest dostępna w języku angielskim i niemieckim a także powstały cztery wizytówki w językach: włoskim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim.

Wkrótce w ramach projektu unijnego dt. promocji produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego - działanie 1.4 ZPORR zostanie rozbudowany dział turystyka - jako portal turystyczny (podobny charakter działania jak portalu gospodarczego).

Równolegle z nowa stroną internetową powiatu gnieźnieńskiego uruchomiony został portal gospodarczy www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, który jest swego rodzaju novum w zakresie promocji gospodarczej powiatu gnieźnieńskiego. Portal ma być narzędziem promocji dla wszystkich instytucji otoczenia biznesu oraz samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego

Jak dotąd nie było nigdzie skomasowanej informacji dt. gospodarki powiatu. Promocja gospodarcza powiatu poprzez Internet jest wyborem przemyślanym opartym na dotychczasowym doświadczeniu. W ostatnim czasie promocja gospodarcza poprzez Internet bierze górę nad tradycyjną formą - drukowaną, z uwagi na większą elastyczność przy częstej dezaktualizacji danych, większą dostępność oraz zdecydowanie mniejsze koszty przygotowania materiału.

W ramach portalu powstanie baza firm chętnych podjęciem kooperacji międzynarodowej z Niemcami - w ramach współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Teltow-Fläming. Partner niemiecki informację o możliwej kooperacji z firmami z Powiatu Gnieźnieńskiego zamieścił na stronie internetowej tamtejszej Agencji Rozwoju Gospodarczego (www.swfg.de). Rozwój współpracy o charakterze gospodarczym pomiędzy obydwoma powiatami jest konsekwencją zobowiązań podjętych podczas Polsko - Niemieckich Dni Gospodarki, które miały miejsce w październiku 2006 r.

Innymi ciekawszymi działami są: oferty inwestycyjne z terenu powiatu w kontekście mających powstać w przyszłości stref gospodarczych, baza firm oraz reklama laureatów dotychczasowych trzech edycji konkursu gospodarczego "Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego" i "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości"

Władze powiatu planują podpisanie porozumienia z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu dt. współpracy w roku 2007 w ramach projektu "Invest in Wielkopolska 2007". Poprzez udział w projekcie powiat będzie miał możliwość udziału w trzech imprezach targowych o charakterze gospodarczo - inwestycyjnym w Europie, zamieszczenia swojej reklamy w katalogu inwestycyjnym Wielkopolski oraz na stronie www.wielkopolska-region.pl . Prezentacja zamieszczona na portalu gospodarczym będzie przed każdą imprezą targową nagrywana na płyty DVD i CD.

W najbliższym czasie portal zostanie wzbogacony o wersje angielską i niemiecką (wybrane zagadnienia)

Nowa strona internetowa i portal gospodarczy powstały zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013. Wykonawcą była Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.


Agnieszka Rzempała - Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki