BIPWtorek, 19.10.2021

Działalność europejska

Zgłaszać kandydatury mogą organizatorzy, jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Gnieźnieńskiego, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w Powiecie Gnieźnieńskim. Ostateczny termin zgłaszania do konkursu kandydatur mija 14 kwietnia 2003 r. o godzinie 1600.

Przy ocenie merytorycznej kandydatów Kapituła w szczególności weźmie pod uwagę podejmowanie inicjatyw proeuropejskich w Powiecie, adresatów projektów, udział w życiu społeczności lokalnej, zaangażowanie innych osób i instytucji, a także szerzenie idei integracji europejskiej w regionie.

Patronat nad konkursem objęli Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski oraz Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia br. w czasie Festynu „Biegniemy do Unii Europejskiej” na gnieźnieńskim Rynku.

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Ankieta w kategorii Działacz proeuropejski
  4. Ankieta w kategorii Szkolny Klub Europejski
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych