BIPPoniedziałek, 29.5.2023

VI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Informacja nt. ochrony środowiska-perspektyw wspólnej z gminami gospodarki odpadami,
 8. Informacja nt. przygotowania szkół i młodzieży do matury 2003,
 9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2002 rok :
  1. Przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2002 rok”,
  2. Dyskusja,
  3. Przedstawienie opinii Komisji Rady, w tym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2002 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego położonej w miejscowości Modliszewo , gm. Gniezno na rzecz Gminy Gniezno,
  2. nabycia przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny od Gminy Miasto Gniezno nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Sienkiewicza
 11. Interpelacje i zapytania Radnych,
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 13. Wolne głosy i informacje,
 14. Zakończenie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki