BIPCzwartek, 08.6.2023

IV Sesja Rady Powiatu

IV Sesja Rady PowiatuDochody budżetu powiatu będą wynosiły 88 mln 789 tys. 706 zł, wydatki natomiast 86 mln 504 tys. 274 zł. - Budżet jest budżetem zrównoważonym, zauważa się w nim także redukcję wydatków bieżących - informował dziennikarzy podczas konferencji prasowej starosta Krzysztof Ostrowski. - Nie zostały także przewidziane podwyżki, i to zarówno dla urzędników, jak i nauczycieli. Wynika to z tego, że budżet państwa też jest budżetem zerowym, w związku z czym nie wzrastają subwencje.
Jak podkreślił starosta, silną stroną budżetu jest zabezpieczenie środków na planowane na najbliższe lata inwestycje. Jest wśród nich budowa kompleksu sportowo-usługowo-turystycznego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie i dobudowa skrzydła szpitala przy ul. 3 Maja.

Zanim jednak radni przyjęli uchwałę budżetową, przewodnicząca rady Danuta Winiarska przedstawiła plan pracy rady w bieżącym roku. - Przewodniczący poszczególnych komisji zgłaszali propozycje pracy i na tej podstawie sporządziłam roczny plan - przekazała. - Został on podzielony tematycznie. Oprócz punktów obligatoryjnych przewidziana została sesja poświęcona bezrobociu, stanie oświaty, kultury i sportu w powiecie, a także zagrożeniom wśród młodzieży i działaniom promocyjnym.
Danuta Winiarska poinformowała również o planach pracy komisji rewizyjnej. W tym roku przeprowadzi ona m.in. kontrole w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, w Wydziale Komunikacji oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa starostwa, a także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego i Domu Dziecka w Gnieźnie.

Rada zatwierdziła zmiany w regulaminie organizacyjnym starostwa. Kwestiami na które zwrócił uwagę starosta jest powołanie Wydziału Inwestycji i Funduszy UE. Będzie się on zajmował m.in. planowaniem inwestycji, ich kosztorysowaniem oraz nadzorem nad realizacją, pozyskiwaniem środków unijnych i pozabudżetowych, a także szkoleniem pracowników urzędu i jednostek podległych.
Na dwa odrębne rozdzielony został Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia. Jak powiedział Krzysztof Ostrowski, Wydział Ochrony Zdrowia będzie miał teraz dużo obowiązków związanych z rozbudową szpitala. Aby nie mnożyć etatów, w wydziałach tych nie zostaną zatrudnieni zastępcy dyrektorów, tak jak było to do tej pory.

W trakcie sesji zaakceptowane zostały dwa projekty, "Pomoc" i "Pierwszy krok", mające wspierać długotrwale bezrobotnych oraz młodzieży na rynku pracy. Będą one finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Radni powołali ponadto na stanowisko sekretarza powiatu Dariusza Pilaka.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki