BIPPiątek, 02.6.2023

Rozrywka przy Sobieskiego

Rozrywka przy Sobieskiego
Projekt przewiduje budowę hali o długości 67, 34 metrów i szerokości 48,56 metrów z boiskiem sportowym o wymiarach 20 na 40 metrów pokrytym wykładziną ze sztucznego tworzywa oraz 1500 miejsc siedzących na trybunach. Hala będzie dostosowana do organizowania zarówno imprez sportowych, jak też kulturalnych. W zamierzeniach władz powiatu ma to bowiem być miejsce, w którym czas mogłyby spędzać osoby w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Także przyległy teren ma zostać tak zaprojektowany i zagospodarowany, aby służył celom rekreacyjnym. Ma więc być dużo zieleni, ciągi piesze, oświetlenie, mała architektura, dojazdy, parkingi.

W hali będą się mogły również odbywać zajęcia z wychowania fizycznego, sekcji sportowych i rekreacyjnych. W pobliżu znajdują się aż cztery szkoły ponadgimnazjalne, które nie posiadają własnej sali gimnastycznej.

Starostwo Powiatowe złożyło wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie inwestycji w Programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gdyby tak się stało, jedna trzecia środków potrzebnych do sfinansowania inwestycji pochodziłaby z tego właśnie programu, a dwie trzecie z budżetu powiatu.

W tym roku ma zostać przygotowana dokumentacja projektowa i wykonawcza. W roku 2008 budowana byłaby hala, a w roku 2009 prace prowadzone prace wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Ewa Michalak
Fot. Europrojekt-Jarosław Kulikowski
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki