BIPPoniedziałek, 29.5.2023

V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad:
(wstępny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Policji
  2. roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
  3. informacja Prokuratury Rejonowej
  4. informacja SANEPIDU
  5. dyskusja na temat bezpieczeństwa
 1. Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2006 roku.
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2006 roku.
 1. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2006r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Propozycje podziału środków PFRON.
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 - 2013 za rok 2006.
 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2006 rok.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rezygnacji z pełnienia funkcji nieetatowego członka Zarządu w Zarządzie Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
  3. w sprawie: budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
  4. w sprawie: rozwiązania i przeprowadzenia likwidacji Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gnieźnie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018638
  5. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 6. Wolne głosy i informacje.
 7. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki