BIPWtorek, 06.6.2023

VII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad:
(wstępny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu:
  1. wystąpienie Starosty na temat sytuacji i perspektyw na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim.
  2. roczne sprawozdanie PUP za rok 2006 i plan na 2007r.,
  3. roczne sprawozdanie GARG za 2006r. oraz dalsze plany rozwoju spółki.
  4. dyskusja
 1. Informacja Zarządu o środkach unijnych pozyskanych dotychczas oraz plany związane z pozyskaniem tych środków na przyszłe inwestycje.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo - Wiekowo - granica powiatu słupeckiego (Powidz).
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo.
  3. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 - 2013.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i informacje.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki